• Wersja kontrastowa ALT + 4

CENTRUM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH NR 1 W ŁODZI
Baner

Klauzula informacyjna dla uczestników /rodziców/ opiekunów dotycząca przetwarzania danych osobowych

1. Administratorem Danych Osobowych jest CENTRUM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH NR 1 W ŁODZI

2. Został powołany Inspektor Ochrony Danych. Wszelkie kwestie dotyczące ochrony danych osobowych należy kierować na adres iod@czp1.elodz.edu.pl

3. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze

4. Zakres przetwarzanych danych obejmuje adres IP

5. Na Pani/Pana danych osobowych będą wykonywane następujące operacje: wgląd,

6. przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne dla zrealizowania prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora Danych.

7. każdemu przysługuje prawo do:
|dostępu do jego danych,| sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub | wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; | bycia zapomnianym uwzględniając przepisy nadrzędne dotyczące minimalnego okresu przechowywania dokumentów; | przenoszenia danych; | wniesienia skargi do organu nadzorczego; | cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych w dowolnym momencie. |

8. dane osobowe nie będą transferowane do państwa trzeciego;

9. dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom z wyjątkiem tych, które są uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

10. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,

11. dane osobowe nie podlegają profilowaniu.


do góry