• Wersja kontrastowa ALT + 4

CENTRUM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH NR 1 W ŁODZI
Baner

Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych ...

Zapisy na półkolonie zimowe 2022
w Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi będą przyjmowane od 1 lutego 2022 r. od godz. 8.00. (wtorek),
Zapisy będą odbywały się wyłącznie telefonicznie: 42 655 06 00

Ze względu na ograniczenia związane z epidemią na półkoloniach dysponujemy miejscami dla 30 uczestników, po wyczerpaniu limitu istnieje możliwość zapisania dziecka na listę rezerwową. Osoby z tzw. listy rezerwowej informowane są o wolnym miejscu na półkoloniach przez organizatora telefonicznie; brak odpowiedzi do organizatora w ciągu 1 godziny powoduje skreślenie z listy i wpisanie kolejnej osoby wg. ustalonej kolejności w dniu zapisów.

W czasie rekrutacji obowiązują następujące zasady:

• prawo uczestnictwa w półkoloniach mają dzieci z klas I – IV szkół podstawowych, zamieszkałe na terenie miasta łodzi, bez względu na miejsce nauki;

• jedna osoba może zapisać maksymalnie dwoje dzieci lub rodzeństwo.

Koszt wypoczynku      100,00 zł za tydzień (20 zł dziennie)

Wpłat należy dokonywać na konto placówki:
Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1, ul. Zawiszy Czarnego 39, 91 – 818 Łódź
nr konta: 63 1240 1037 1111 0011 0919 0281
(tytułem: imię i nazwisko dziecka, termin turnusu, CZP1).

Nie ma możliwości wystawienia faktury VAT.

Wpłat należy dokonywać w terminie od 1 do 5 lutego 2022, do dnia 7 lutego prosimy o przesłanie lub okazanie potwierdzenia przelewu.

Karta uczestnika półkolonii, regulamin półkolonii oraz informacja o płatnościach są dostępne na stronie internetowej www.domkultury.com.pl

Karty uczestnika należy dostarczyć do dnia 7 lutego osobiście lub pocztą elektroniczną na adres kontakt@czp1.elodz.edu.pl

| KARTA UCZESTNICTWA W PÓŁKOLONIACH |
| REGULAMIN PÓŁKOLONII CZP1 |
| INFORMACJA O PŁATNOŚCIACH |


Procedury obowiązujące w Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi na wypadek zagrożenia COVID-19 w zakresie zasad zapobiegania zakażeniu i rozprzestrzenianiu się choroby

PROCEDURY DO POBRANIA

KARTA ZGŁOSZENIA DO PRACOWNI - CZP 1 UCZESTNIKA NIEPEŁNOLETNIEGO

KARTA ZGŁOSZENIA DO PRACOWNI - CZP 1 UCZESTNIKA PEŁNOLETNIEGO


„KULTURY STAROŻYTNE – KOLEBKĄ ZJEDNOCZONEJ EUROPY
ROK SZKOLNY 2021/2022 - XIV EDYCJA” ASTRONOMICZNE URODZINYRozstrzygnięty został konkurs
„NAJCIEKAWSZA OZDOBA ŚWIĄTECZNA – ANIOŁ” - WYNIKI


Rozstrzygnięty został konkurs
„NAJCIEKAWSZA OZDOBA BOŻONARODZENIOWA” - WYNIKI


ZAPRASZAMY DO OGLĄDANIA PROGRAMÓW
NASZEJ TELEWIZJI INTERNETOWEJ
TVI.DOMKULTURY.COM.PL


PROGRAM KOLĘDY 2021 KOLĘDY I PASTORAŁKI 2021 Zespół Instrumentów Klawiszowych ORFFA KARNAWAŁ ZWIERZĄT KONCERT „Muzyczny pejzaż” XXVII Ogólnopolski Sejmik Placówek Wychowania Pozaszkolnego „KONCERT na Trzy chóry” XVIII Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina KONCERT „Jesień muzyką się zaczyna...” „Chopin na strunach” KONCERT Anny Cymmerman i Moniki Kamieńskiej URSZULA DUDZIAK JÓZEF SKRZEK, DANIEL BLOOM UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE KONKURSÓW:  WRACAMY DO FORMY PO COVIDZIE EDUKACJA PONADPRZECIĘTNA I ZANIECHANA cz. 2
do góry