Język Angielski

ZAPRASZAMY: DZIECI I MŁODZIEŻ

Nowoczesny kurs językowy

 • Specjalny zestaw ćwiczeń, gier i zabaw pozwala na przejście wszystkich etapów nauki: od oswojenia z dźwiękami języka angielskiego po jego aktywne użycie.
 • Lektorzy są specjalnie przygotowani i dobrani do nauczania dzieci. Dzieci uwielbiają zabawę, uwielbiają aktywnie poznawać świat.
  Pasjonuje je świat obrazów, dźwięków i przedmiotów.
  Lubią krzyczeć z radości, chcą być chwalone i kochane.
  Nasi lektorzy doskonale o tym wiedzą.

  Zaświadczenie - po ukończeniu kursu.
 • UWAGA !!!
  język angielski
  Jesteś uczniem Szkoły Podstawowej, Gimnazjum, Liceum ?

  Przygotowujesz się do egzaminów?

  TE ZAJĘCIA SĄ DLA CIEBIE !!!

  Już od połowy września 2016r.
  W CENTRUM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH nr 1
  Łódź , ul. Zawiszy 39
  rozpoczynają się zajęcia z języka angielskiego skierowane do uczniów szkoły podstawowej (klasy II -VI) i gimnazjum, liceum.

  nauczyciel prowadzący zajęcia
  mgr ILONA GRZEGORCZYK ( 668 448 487) język angielski
  Zajęcia odbywać się będą:
  • w małych grupach ( do 10 osób)
  • we wtorki i czwartki
  • w godzinach popołudniowych - przedział godzin 15-20
  • raz w tygodniu po 2 godz. lekcyjne – grupy starsze
  • dwa razy w tygodniu po 1 godz. dzieci młodsze
  dokładny harmonogram zajęć obejmujący godziny i dni tygodnia do ostatecznego uzgodnienia po zapisach- we wrześniu 2016
  • więcej informacji o kursach u nauczyciela prowadzącego
  • zapisy od 01.09.2016r. w CZP nr 1 (portiernia) oraz podczas konsultacji z nauczycielem prowadzącym w CZP nr 1 w każdy wtorek, czwartek 15.30-17.30 sala 20.

  Harmonogram zajęć proponowany od 13.09.2016r

  Wtorek
  15.20 - 16.50 SP kl. V
  17.00 - 18.30 SP kl. II
  18.40 - 20.10 Gimnazjum

  Czwartek
  15.20 - 16.50 SP kl.IV
  17.00 - 18.30 SP kl. III
  18.40 - 20.10 SP kl. VI


  !!! ZAPRASZAMY !!!

  Grupy o różnym stopniu zaawansowania, dla dzieci i młodzieży
  w wieku 8 – 18 lat.  ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W SALI NR 20 (II PIĘTRO)  "CHRISTMAS CONCERT - pracowni języka angielskiego"

  CHRISTMAS CONCERT Wieczorem 18 grudnia 2015 r. w sali widowiskowej CZP 1 zaproszeni goście mogli odczuć magiczną atmosferę świąt w iście angielskim stylu. Pod sceną stanął klasyczny kominek z czerwonej cegły wraz ze skarpetami na prezenty.
  | zobacz więcej |
  Znaczenie Dramy w nauczaniu języka angielskiego

  Nauczanie języka angielskiego podobnie jak innych języków obcych zasadniczo opiera się na opanowaniu leksyki i gramatyki języka angielskiego w stopniu umożliwiającym komunikację w tym języku, to jest umiejętność rozumienia zadawanych pytań, udzielanie adekwatnych odpowiedzi i odwrotnie.
  Klasyczne nauczanie języka obcego w większości szkół opiera się na pracy z podręcznikiem i zeszytem ćwiczeń, co jest dla uczniów i nauczycieli zajęciem dość nużącym i monotonnym. Organizowanie krótkich scenek ,tematycznie związanych z przerabianym na lekcji materiałem leksykalnym i gramatycznym, pozwala na urozmaicenie lekcji i pełni funkcję „gimnastyki śródlekcyjnej” dla umysłów naszych uczniów.
  Ze względu na zwiększającą się liczbę dzieci wykazujących oznaki nadpobudliwości psycho-ruchowej, urozmaicenie 45 minutowej lekcji krótką scenką czy nawet dialogiem odczytaniem z podręcznika lub zeszytu, ponownie skupia uwagę uczniów na przerabianym materiale i bez poczucia przymusu pozwala na utrwalenie przerabianej gramatyki i leksyki.
  Nie bez znaczenia jest również fakt, iż wśród uczniów znajduje się coraz większa grupa dzieci i młodych ludzi, którzy mają pamięć kinetyczną tak więc najlepiej utrwalają poznawany materiał podczas ruchu. Oczywiście wszyscy pozostali uczniowie, z pamięcią np. słuchową czy wzrokową, podczas odgrywania krótszych czy dużych scenek także doskonale się bawią, jednocześnie opanowując i utrwalając materiał słownikowy i gramatyczny.
  Angażując naszych uczniów w odgrywanie scenek czy przedstawień teatralnych pamiętać należy o tym, aby w żaden sposób nie zmuszać dzieci do takiej aktywności. Być może po jakimś czasie regularnego stosowania przez nas elementów Dramy na zajęciach, same zechcą wziąć udział w jakiejś krótkiej scence czy dialogu z ulubionym kolegą czy koleżanką. Wprowadzenie krótkich scenek teatralnych czy dłuższych przedstawień na zajęciach języka angielskiego można rozpocząć już od najmłodszych klas nauczania początkowego, kiedy to dzieci same robią pacynki-aktorów i użyczając im głosu, schowane za parawanem, odgrywają scenki tematyczne (teatrzyk lalkowy), poprzez dłuższe i poważniejsze formy przedstawień w szkołach gimnazjalnych i szkole średniej.
  Zachęcam także do zlecania chętnym uczniom napisanie scenariusza do scenek tematycznych czy przedstawień teatralnych. Możecie być Państwo zadziwieni ich kreatywnością i chęcią rzetelnego wykonania pracy.
  Podczas mojej przeszło 20-letniej pracy z dziećmi i młodzieżą na różnym poziomie nauczania ten rodzaj metody aktywizującej zawsze odnosił pozytywny skutek. Bardzo często dzieci nieśmiałe uaktywniały się i nabierały pewności siebie. Oprócz aspektów związanych z rozwojem osobowości i nabywaniem umiejętności komunikacyjnych w języku obcym, nie bez znaczenia jest także fakt, iż elementy Dramy stosowane na zajęciach pozwalają na odbudowywanie zaburzonych w dzisiejszych czasach właściwych relacji społecznych – umiejętności funkcjonowania w grupie. Praca nad przygotowaniem własnej wizji odgrywanej postaci skutecznie „wymusza” na uczestnikach przestawienia efektywne porozumiewanie się w grupie rówieśniczej i ma niebagatelne znaczenie w czasach portali internetowych i zaawansowanej technologii telefonii komórkowej. Dzieci i młodzież biegle posługują się bazą techniczno-informatyczną przy porozumiewaniu się z inną osobą zza szybki ekranu komputera czy telefonu, jednak w realnym, rzeczywistym życiu nie potrafią się ze sobą porozumiewać i jasno wyrażać swoje potrzeby, lęki czy dzielić się radością. Najczęściej jedyny temat ich rozmów sprowadza się do relacjonowania kolejnej gry komputerowej czy komentowania kolejnego, karykaturalnego i prześmiewczego filmu z internetu , często wykrzywiającego rzeczywistość.
  Dlatego właśnie biorąc pod uwagę wszystkie wyżej wymienione pozytywne aspekty pracy z elementami Dramy warto stosować tę właśnie metodę aktywizującą na lekcjach języka angielskiego. Zachęcam wszystkich moich kolegów anglistów i koleżanki anglistki do urozmaicenia lekcji w ten sposób i załączam napisane przeze mnie:

  1. scenkę rodzajową pt.: „Rozmówki polsko-angielskie.”
  2. scenariusz przedstawienia pt.: „ Snow White & seven brownies.”.

  Spróbujcie – naprawdę warto ! Powodzenia -

  mgr Lidia Bajerska
  Lektor języka angielskiego
  Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1


  | Załącznik 1 - Scenka rodzajowa pt.: „Rozmówki polsko-angielskie” |
  | Załącznik 2 - Scenariusz przedstawienia pt.: „ Snow White & seven brownies ” |
  | Menu |
 • © 2015 CZP1 91-818 Łódź ul. Zawiszy Czarnego 39 tel. 426550600