• Wersja kontrastowa ALT + 4

CENTRUM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH NR 1 W ŁODZI
Baner

PRACOWNIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

ZAPRASZAMY: DZIECI I MŁODZIEŻ DO UDZIAŁU W ZAJĘCIACH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

oferujemy uczestnikom pakiet korzyści:

  • łączymy zabawę z ćwiczeniami językowymi
  • zachęcamy do nauki i motywujemy do posługiwania się językiem obcym
  • kładziemy nacisk na komunikację – przełamywanie bariery językowej
  • gwarantujemy zajęcia w małych grupach, dostosowanie do aktualnego poziomu umiejętności językowych oraz wieku
  • wzbogacamy słownictwo podczas śpiewania piosenek, kolęd, recytacji, oglądania filmów, czytania bajek, gier stolikowych...
  • każdy z uczestników ma okazje by zabrać głos na każdych zajęciach
  • stosujemy urozmaicone ćwiczenia i pomoce naukowe: fiszki, filmy, nagrania, rozsypanki tekstowe...
  • rozwijamy wszystkie aspekty językowe: czytanie, pisanie, rozumienie ze słuchu, mówienie.
  • podręcznikową bazę uzupełniamy materiałami dostępnymi w bibliotece British Council oraz internecie.


Zajęcia odbywają się:

  • w małych grupach ( do 10 osób)
  • od poniedziałku do piątku
  • w godzinach popołudniowych
  • zajęcia dla każdej z grup odbywają się raz w tygodniu i trwają 2 godz. lekcyjne – 90 min.


PRACOWNIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Charakterystyka etapów edukacyjnych

KLASY I-III
POZIOM A1/A1+(w zakresie rozumienia wypowiedzi)
Dzieci uczą się podstawowych umiejętności czytania, mówienia i pisania w języku angielskim. Nauka odbywa się przez zabawę, a uczestnicy są angażowani w zajęcia z pomocą materiałów multimedialnych. Edukacja jest realizowana w oparciu o metodę dotknij, zrób, a nauczysz się - touch, do, learn. Zasada ciągłego powtarzania sprawia, że nauka staje się efektywna, a dzieci łatwiej przyswajają język angielski. Uczniowie klasy III realizują edukacje na poziomie A1+.

KLASY IV-VII
POZIOM A2/A2+( w zakresie rozumienia wypowiedzi)
Uczniowie wkraczają w świat gramatyki. Doskonalą umiejętności komunikowania się. Rozwijają wszystkie sprawności językowe.

KLASY VIII
POZIOM B1/B1+ (B2 w zakresie rozumienia wypowiedzi) Zapewniam intensywne przygotowanie do Egzaminu Ósmoklasisty. Ćwiczymy wszystkie typy umiejętności egzaminacyjnych. Praca oparta na materiale zgromadzonych w repetytoriach wydawnictw Express Publishing, Pearson oraz testach udostępnianych przez wydawnictwa.


Harmonogram zajęć z języka angielskiego rok szkolny 2023/2024

  • Poniedziałek
    15.15 - 16.45 (2 godz. lekcyjne) SP kl. IV
    16.45 - 18.15 (2 godz. lekcyjne) SP kl. II

  • Wtorek
    18.45 - 20.15 (2 godz. lekcyjne) Nauczyciele


  • Środa
    15.00 - 16.30 (2 godz. lekcyjne) SP kl. VI
    16.45 - 18.15 (2 godz. lekcyjne) SP kl. III


  • Czwartek
    15.20 - 16.30 (2 godz. lekcyjne) SP kl. VI
    17.00 - 18.30 (2 godz. lekcyjne) SP kl. VIII


  • Piątek
    15.00 - 16.30 (2 godz. lekcyjne) SP kl. VII
    16.45 - 18.15 (2 godz. lekcyjne) SP kl. VIII

Dyżur nauczyciela
Poniedziałek, w godz. 14.00-15.00 nauczyciel realizuje konsultacje z rodzicami i uczniami.

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W SALI NR 20 (II PIĘTRO)

ZAJĘCIA PROWADZI

mgr Ilona Grzegorczyk

Ukończyła studia studia na Wydziale Nauk o Wychowaniu kierunek Pedagogika Opiekuńczo- Wychowawcza oraz na Wydziale Filologia Angielska kierunek Translatoryka. Jest tłumaczem i egzaminatorem OKE Łódź. W Centrum Zajęć Pozaszkolnych prowadzi zajęcia z języka angielskiego w różnych grupach wiekowych od dorosłych po młodzież przygotowującą się do egzaminu dla klas ósmych oraz nauczanie wczesnoszkolne.

ZAPRASZAMY DO OGLĄDANIA PROGRAMÓW
NASZEJ TELEWIZJI INTERNETOWEJ
TVI.DOMKULTURY.COM.PL


do góry