• Wersja kontrastowa ALT + 4

CENTRUM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH NR 1 W ŁODZI
Baner

KONTAKTY

CENTRUM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH NR 1 W ŁODZI

Adres
91-818 Łódź ul. Zawiszy Czarnego 39
tel.
(42) 655 06 00, (42) 655 06 30
e-mail
kontakt@czp1.elodz.edu.pl
DYREKTOR CZP 1 -  Andrzej Gruszczyński

DYREKTOR - Andrzej Gruszczyński

Magister historii, którą ukończył na Wydziale Filozoficzno - Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył również studia podyplomowe, kierunek pedagogika "Wychowanie fizyczne i zdrowotne" oraz Podyplomowe Studia Zarządzania. Koordynator projektów społecznych i sportowych . Organizator różnych form rekreacyjno-sportowych: obozów wędrownych, żeglarskich, integracyjnych, zimowisk, półkolonii letnich i zimowych, rajdów i wycieczek, turniejów BRD, zawodów na orientację, biegów terenowych, konkursów, przeglądów, itp. Prowadzi drużynę siatkarską. Propaguje zdrowy styl życia. Ukończył wiele kursów i szkoleń z zakresu edukacji i pracy z młodzieżą. Jest również organizatorem podobnych kursów. Namawia swoich pracowników do podnoszenia kwalifikacji. W 2008 i 2011 r. otrzymał nagrodę Prezydenta Miasta Łodzi II stopnia oraz medal "SERCE - DZIECKU" (na wniosek dzieci ze świetlicy środowiskowej), który szczególnie sobie ceni. Jest sternikiem jachtowym, ratownikiem WOPR, płetwonurkiem ( 3 stopień ). Lubi poezję śpiewaną, żeglarstwo, narciarstwo, siatkówkę, jazdę na rowerze, pływanie, turystykę i przyrodę.


WICEDYREKTOR CZP 1 - Katarzyna Janus

WICEDYREKTOR - Katarzyna Janus

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego Wydziału Nauk o Wychowaniu. Ukończyła również studia podyplomowe z Pedagogiki Specjalnej, Zarządzania Oświatą a także kurs kwalifikacyjny z Terapii Pedagogicznej. Przez wiele lat związana była z filią Centrum – Ogrodem Jordanowskim, gdzie pełniła funkcję kierownika. Współorganizatorka wielu konkursów, imprez środowiskowych integrujących lokalne środowisko, zajęć dla dzieci i młodzieży, których celem jest pokazanie, jak aktywnie spędzać czas. Inicjatorka zajęć dla najmłodszych uczestników - dzieci w wieku 2-3 lata, przygotowujących ich do pójścia do przedszkola. Prowadzi także zajęcia dla dzieci 3-6 lat - „Delfinki” z elementami jogi, sensoryki, plastyki. Wyróżniona Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Nagrodą Prezydenta oraz odznaką Przyjaciel Dziecka.
Lubi aktywny wypoczynek, jazdę na rowerze, wspinaczkę górską podróże.
GŁÓWNY KSIĘGOWY - Zdzisława Miroszniczenko

KADRY - Małgorzata Kos

KIEROWNIK ADMINISTRACYJNO - GOSPODARCZY - Paweł Pluciński


Inspektor Ochrony Danych Osobowych w CZP1: iod@czp1.elodz.edu.pl


Wpłaty za zajęcia, prosimy wpłacać na konto:
Stowarzyszenie Rada Rodziców przy Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi
ul. Zawiszy Czarnego 39 91-818 Łódź

nr konta: 53 1020 3352 0000 1802 0225 7384


W treści przelewu prosimy wpisywać: wpłata na cele statutowe, imię i nazwisko dziecka, nazwę pracowni/zajęć, dzień zajęć.

do góry