CENTRUM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH NR 1 W ŁODZI

91-818 Łódź ul. Zawiszy Czarnego 39

tel.(42) 655 06 00, (42) 655 06 30
kontakt@czp1.elodz.edu.pl

DYREKTOR - Andrzej Gruszczyński
DYREKTOR CZP1 -  Andrzej Gruszczyński

Magister historii, którą ukończył na Wydziale Filozoficzno - Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył również studia podyplomowe, kierunek pedagogika "Wychowanie fizyczne i zdrowotne" oraz Podyplomowe Studia Zarządzania. Koordynator projektów społecznych i sportowych . Organizator różnych form rekreacyjno-sportowych: obozów wędrownych, żeglarskich, integracyjnych, zimowisk, półkolonii letnich i zimowych, rajdów i wycieczek, turniejów BRD, zawodów na orientację, biegów terenowych, konkursów, przeglądów, itp. Prowadzi drużynę siatkarską. Propaguje zdrowy styl życia. Ukończył wiele kursów i szkoleń z zakresu edukacji i pracy z młodzież±. Jest również organizatorem podobnych kursów. Namawia swoich pracowników do podnoszenia kwalifikacji. W 2008 i 2011 r. otrzymał nagrodę Prezydenta Miasta Łodzi II stopnia oraz medal "SERCE - DZIECKU" (na wniosek dzieci ze świetlicy środowiskowej), który szczególnie sobie ceni. Jest sternikiem jachtowym, ratownikiem WOPR, płetwonurkiem ( 3 stopień ). Lubi poezję śpiewaną, żeglarstwo, narciarstwo, siatkówkę, jazdę na rowerze, pływanie, turystykę i przyrodę.

WICEDYREKTOR - Katarzyna Janus
WICEDYREKTOR CZP1 - Katarzyna Janus


GŁÓWNY KSIĘGOWY - Zdzisława Miroszniczenko

KADRY - Małgorzata Kos

KIEROWNIK ADMINISTRACYJNO - GOSPODARCZY - Paweł Pluciński


Inspektor Ochrony Danych Osobowych w CZP1: iod@czp1.elodz.edu.pl


Wpłaty za zajęcia, prosimy wpłacać na konto:
Stowarzyszenie Rada Rodziców
przy Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi
ul. Zawiszy Czarnego 39 91-818 Łódź
nr konta: 53 1020 3352 0000 1802 0225 7384

W treści przelewu prosimy wpisywać:
wpłata na cele statutowe, imię i nazwisko dziecka,
nazwę pracowni/zajęć, dzień zajęć.

| Menu |
© 2018 CZP1 91-818 Łódź ul. Zawiszy Czarnego 39 tel. 426550600