CZP nr 1 - WIĘKSZA MAPA

CENTRUM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH NR 1 W ŁODZI

91-818 Łódź ul. Zawiszy Czarnego 39

tel.(0-42) 655 06 00, (0-42) 655 06 30

e-mail: czp1.zawiszy39@wp.pl

© 2012 CZP1 91-818 Łódź ul. Zawiszy Czarnego 39 tel. 426550600