• Wersja kontrastowa ALT + 4

OGRÓD JORDANOWSKI - FILIA NR 1 CENTRUM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH NR 1 W ŁODZI
Baner

SPOTKANIA KRASNALI

Dzieci w wieku od 2 do 4 lat wraz z opiekunami zapraszamy do Ogrodu Jordanowskiego na zajęcia edukacyjno - rozwojowe "Spotkania Krasnali". Zajęcia dla najmłodszych odbywają się dwa razy w tygodniu w następujących godzinach:

  • 08.45 - 10.45
  • 11.15 - 13.15

Zajęcia podzielone są na dwie części, rytmiczno – ruchową oraz plastyczną. Spotkania Krasnali mają na celu przygotowanie dzieci pod względem społecznym do pójścia do przedszkola oraz rozwijanie twórczego myślenia, motoryki małej i dużej, sprawności manualnej, koordynacji wzrokowo - ruchowej. Wdrażają do współdziałania i pracy w grupie, uczą przestrzegania zasad oraz słuchania i wykonywania poleceń prowadzącego.


Podczas zajęć rozwijamy u dzieci umiejętności mówienia, słuchania i logicznego myślenia. Dużą wagę kładziemy na rozwój sensoryczny czyli naukę poprzez zmysły.


Spotkania Krasnali umożliwiają w przyjaznej i bezpiecznej atmosferze, w obecności opiekunów, zaadaptować się wśród grupy rówieśników i nawiązać pierwsze przyjaźnie.


Zajęcia odbywają się u nas w świetlicy Ogrodu Jordanowskiego , ul. Łanowa 14b.


do góry