OGRÓD JORDANOWSKI

    FILIA NR 1
    CENTRUM ZAJĘĆ
    POZASZKOLNYCH
    NR 1 W ŁODZI

    Teofilów
    ul. Łanowa 14 B
    tel. (42) 652 11 52


Menu

czp nr 1

Nasi znajomi:

Polecamy:

 CZP nr 1 w Łodzi     

 Filia nr 2 "EKOLOGIA"  

 KOALICJA NA RZECZ BAŁUT 

 DZIECI W ŁODZI     

 CZAS DZIECI       

tel.(42) 652 11 52

: jordanek@onet.pl

Zajęcia prowadzą:


mgr Sylwia Więckowska
Kierownik


mgr Katarzyna Janus


mgr Alicja Gramsch
nauczyciel


mgr Izabela Raczyńska - Bawej
nauczyciel


mgr Sylwia Jakubowska
nauczyciel


mgr Damian Ryś
nauczyciel


Patrycja Janiszewska
koordynator projektu ZDZB


WSPÓŁPRACA

Od kilku lat współpracujemy z pobliskimi przedszkolami
nr 115 i 120,
Szkołą Podstawową
Nr 182 oraz
Zespołem Szkół Muzycznych,
Radą Osiedla Teofilów - Wielkopolska,
Zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej.


AktualnościZAPISY NA PÓŁKOLONIE LETNIE


OD 14 MAJA 2019 R. (WTOREK),
OD GODZ. 8.00
BĘDĄ PRZYJMOWANE

ZAPISY NA PÓŁKOLONIE LETNIE


W OGRODZIE JORDANOWSKIM, UL. ŁANOWA 14B W ŁODZI

W ZWIĄZKU Z OGRANICZONĄ LICZBĄ MIEJSC ZOSTAŁY WPROWADZONE NASTĘPUJĄCE ZASADY ZAPISÓW:

- JEDNA OSOBA MOŻE ZAPISAĆ MAKSYMALNIE DWOJE DZIECI LUB RODZEŃSTWO;

- 6-LATKI UCZĘSZCZAJACE DO ZERÓWEK W SZKOLE MOGĄ UCZESTNICZYĆ W PÓŁKOLONIACH PO OKAZANIU LEGITYMACJI SZKOLNEJ (PONIEWAŻ PRZEDSZKOLAKI MAJĄ ZAPEWNIONĄ OPIEKĘ, NIE MOGĄ BYĆ ZAPISYWANE NA PÓŁKOLONIE);

- ZGŁOSZENIA TELEFONICZNE BĘDĄ PRZYJMOWANE W DRUGIEJ KOLEJNOŚCI (PO ZGŁOSZENIACH OSOBISTYCH).

- PRAWO UCZESTNICTWA W PÓŁKOLONIACH MAJĄ WSZYSTKIE DZIECI ZAMIESZKAŁE NA TERENIE MIASTA ŁODZI, BEZ WZGLĘDU NA MIEJSCE NAUKI;


INFORMACJA DLA RODZICÓW

Tygodniowy koszt półkolonii: 50 zł (5 dni) za dziecko

Terminy wpłat za półkolonie: od 03.06.2019 r. do 14.06.2019 r.
(Liczy się data zaksięgowania wpłaty na koncie. Przelewy dokonane po terminie będą zwracane.)

WPŁATY TYLKO PRZELEWEM BANKOWYM!!!
Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1, ul. Zawiszy Czarnego 39, 91 – 818 Łódź nr konta: 29 1560 0013 2028 0025 1880 1005
(tytułem: imię i nazwisko dziecka, termin turnusu, JORDANEK)

Karty zgłoszenia dziecka na półkolonie należy składać do 7.06.2019 r. w recepcji lub sekretariacie CZP1
WPŁATA I ODDANIE WYPEŁNIONEJ KARTY ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA
W TERMINIE JEST WARUNKIEM
ZAPEWNIENIA DZIECKU MIEJSCA NA PÓŁKOLONIACH.

Uwaga:
Z powodów organizacyjnych ew. zwrot wpłaty za tydzień półkolonii jest możliwy wyłącznie w przypadku zgłoszenia nieobecności dziecka najpóźniej na 4 dni (tj. do czwartku, do godz. 15.00) przed rozpoczęciem tygodnia półkolonii, co uprawnia do zwrotu kosztów. W pozostałych przypadkach za nieobecność uczestnika, nieobecność w pojedyncze dni lub rezygnację w trakcie trwania danego tygodnia zwrot kosztów nie przysługuje.

Osoby, które będą potrzebowały fakturę za pobyt dziecka na półkoloniach proszone są o zgłoszenie się do kasy CZP 1 do dnia 14.06.2019 r.W KONKURSIE PLASTYCZNYM
„Najciekawsza kartka WIELKANOCNA” 2019organizowanym przez Ogród Jordanowski
               Filię Nr 1 - CZP Nr 1

wielkanoc

otrzymaliśmy 214 kartek w tym:

86 wykonanych przez dzieci z przedszkoli
55 wykonanych przez dzieci z klas I-III
73 wykonane przez dzieci i młodzież z klas IV-VIII

W konkursie wzięło udział 34 placówki:
Przedszkola Miejskie Nr 44, 48, 49, 55, 63, 76, 77, 81, 90, 120, 125, 131, 141, 148, 163, 185, 218, 224, 235 w Łodzi oraz PS Nr 1 w Łodzi.

Szkoły Podstawowe Nr 2, 4, 10, 38, 40, 41, 46, 56, 101, 162, 174, 204 w Łodzi, SP w Lutomiersku oraz NAVICULA – CENTRUM.


Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród nastąpi
15 kwietnia 2019 r. w świetlicy
Ogrodu Jordanowskiego w Łodzi przy ul. Łanowej 14b
o godz. 17.00


Prace nagrodzone i wyróżnione:

KATEGORIA PRZEDSZKOLA

NAGRODY:

konkurs     I miejsce Barbara Malesa PM 48
konkurs     II miejsce Paulina Karczewska PM 110
konkurs     III miejsce Aleksander Osiński PM 49

Wyróżnienia:
Julia Tylak PM 81
Zachary Królikowski PM 148
Weronika Janiak PM 141
Maja Pospiszył PM 63
Julia Dąbkowska PM 44
Michalina Maciejak PM 63


KATEGORIA KLASY I - III

NAGRODY:

konkurs     I miejsce Krystyna Bechkalo SP 46
konkurs     II miejsce Antoni Rogalski SP 2
konkurs     III miejsce Hanna Sawoniuk SP 46


Wyróżnienia:
Alex Chmielecki SP 2
Justyna Sapińska SP 38
Natalka Łączyńska SP 101
Piotr Wawrzonek SP 174
Zuzanna Musiałek SP 4


KATEGORIA KLASY IV – VIII

NAGRODY:

konkurs     I miejsce Liliana Andrzejczak SP 101
konkurs     II miejsce Igor Makara SP 101
konkurs     III miejsce Zosia Wasiak SP 38


Wyróżnienia:
Mikołaj Pałczyński SP 101
Anna Wielgosz SP 40
Marta Burnat SP 162
Marcel Sycan SP 162
Zosia Stypuła SP 38
Maja Szczęsna SP 10Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy,
a zwycięzcom gratulujemy.


Jednocześnie informujemy, że wystawę nadesłanych prac można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. 10.00–18.00 w świetlicy Ogrodu Jordanowskiego – Łódź ul. Łanowa 14b od 11.04.2019 r. do 17.05.2019 r. wielkanoc Dla laureatów konkursu i osób wyróżnionych przygotowane są nagrody i dyplomy. Opiekunowie mogą odebrać podziękowania po wcześniejszym, telefonicznym zgłoszeniu. W przypadku nieobecności na podsumowaniu konkursu prosimy o odbiór nagród do 17.05.2019 r. Po tym terminie nagrody przechodzą na własność organizatora.
| Wyniki konkursu |„NAJCIEKAWSZA KARTKA BOŻONARODZENIOWA”chionka W tym roku otrzymaliśmy 224 kartki w tym:
    147 wykonanych przez dzieci przedszkolne
    56 wykonanych przez dzieci z klas I - III
    21 wykonanych przez dzieci z klas IV - VI


W konkursie wzięło udział 37 placówek:
Przedszkola: PM 159, PM 15, PM 208, PM 75 , PM 142, PM 28, PM 33, PM 224, PM 120, PM 138, PM 77, PM 200, PM 235, PM 48, PM 125, PM 73, PM 90, PM 152, PS 1, PM 23, PM 204, PM 81, PM 49, PM 110, PM 218, PM 13, PM 131, PM 214, PM 101
Szkoły Podstawowe: SP 83, SP 46, SP 38, SP 37, SP 206, SP 40, SP im. Orła Białego w Lutomiersku, Zespół Szkół Muzycznych w Łodzi,

Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród nastąpi
19 grudnia 2018 r. w świetlicy
Ogrodu Jordanowskiego w Łodzi przy ul. Łanowej 14b
o godz. 17.00


Wyniki konkursu :

Kategoria przedszkole

  I Miejsce         Jakub Mogielnicki PS 1
 II Miejsce         Hanna Kowalczyk PM 200
 II Miejsce         Pola Bednarek PM 214
III Miejsce         Igor Śliwiński PM 33

Wyróżnienia:
Lena Florczak PM 110
Zuzanna Białek PM 48
Hanna Kubiszewska PM 73
Adrian Opas PM 81

Kategoria klasa I-III

  I Miejsce         Vanessa Borowska SP 38
 II Miejsce         Irina Bechkalo SP 46
 II Miejsce         Jakub Stańczyk SP 38
III Miejsce         Jagoda Kaźmierska ZSM w Łodzi

Wyróżnienia:
Lena Paul SP 206
Pasieka Beniamin SP 38
Zuzanna Słomkowska SP im. Orła Białego w Lutomiersku
Kinga Walczak SP 83


Kategoria klasa IV-VI

  I Miejsce         Dawid Malawski SP 38
 II Miejsce         Weronika Wieczorek SP 38
III Miejsce         Antonina Gołębiowska SP 83

Wyróżnienia:
Anna Wielgosz SP 40
Kacper Czapnik SP 38
Aleksandra Swat SP 83


Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy,
a zwycięzcom gratulujemy.


Dla laureatów i osób wyróżnionych przygotowane są nagrody, dyplomy, a dla nauczycieli - opiekunów podziękowania.

W przypadku nieobecności na podsumowaniu konkursu prosimy o odebranie nagród i dyplomów do 18 stycznia 2019 r.

| Wyniki konkursu |W KONKURSIE PLASTYCZNYM
„Najciekawsza kartka WIELKANOCNA”organizowanym przez Ogród Jordanowski
               Filię Nr 1 - CZP Nr 1

wielkanoc

otrzymaliśmy 414 kartek w tym:

174 wykonanych przez dzieci w wieku do 6 lat
152 wykonane przez dzieci w wieku 7-9 lat
88 wykonane przez dzieci w wieku 10-13 lat

W konkursie wzięło udział 61 placówek:
Przedszkola Miejskie Nr 1, 4, 10, 15, 17, 28, 33, 39, 48, 53, 57, 65, 73, 75, 81, 83, 90, 100, 107, 110, 115, 120, 123, 125, 133, 142, 148, 141, 149, 159, 160, 163, 173, 176, 192, 193, 208 w Łodzi, PS Nr 1 w Łodzi.

Szkoły Podstawowe Nr 2, 10, 37, 41, 46, 56, 67, 89, 114, 120, 141, 153, 152, 162, 169, 182, 193, 206, 234 w Łodzi, SP w Kołacinie filia w Woli Cytrusowej, KOCHZ, Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Łodzi, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna.


Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród nastąpi
28 marca 2018 r. w świetlicy
Ogrodu Jordanowskiego w Łodzi przy ul. Łanowej 14b
o godz. 17.00


Prace nagrodzone i wyróżnione:

Kategoria do 6 lat

NAGRODY:

konkurs     Adam Putyrski PM 133
konkurs     Gabrysia Dudzińska PM 110
konkurs     Julia Olczak PM 73
konkurs     Weronika Sechman PM 4

Wyróżnienia:
Julia Kostwińska KOCHZ
Alicja Karasek SP 56
Aleksander Kisiel PM 115


Kategoria 7-9 lat

NAGRODY:

konkurs     Zosia Ordyńska SP 83
konkurs     Amelia Brzezicka PM 159
konkurs     Milena Smal SP 2
konkurs     Oliwia Szwed SP 37


Wyróżnienia:
Gabrysia Przybylska SP 10
Julia Olejniczak SP 141
Filip Kielan SP w Woli Cytrusowej


Kategoria 10-13 lat

NAGRODY:

konkurs     Martyna Maciążak SP 193
konkurs     Amelia Gąsior SP 46
konkurs     Milena Kolebska SP 206
konkurs     Hania Namiecińska SP 162

Wyróżnienia:
Mateusz Woszczyk SP 153
Adam Rosiak SP 169
Daniel Kuljan SP 162Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy,
a zwycięzcom gratulujemy.


Jednocześnie informujemy, że wystawę nadesłanych prac można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. 10.00–18.00 w świetlicy Ogrodu Jordanowskiego – Łódź ul. Łanowa 14b do 30 kwietnia 2018 r. wielkanoc Dla laureatów konkursu i osób wyróżnionych przygotowane są nagrody i dyplomy. Opiekunowie mogą odebrać podziękowania po wcześniejszym, telefonicznym zgłoszeniu. W przypadku nieobecności na podsumowaniu konkursu prosimy o odbiór nagród do 30 kwietnia 2018 r. Po tym terminie nagrody przechodzą na własność organizatora.
| Wyniki konkursu |„MY SIĘ ZIMY NIE BOIMY…”


„Hu hu ha, hu hu ha nasza zima zła…” My się zimy nie boimy i na śniegu się bawimy, caluteńkie dni, caluteńkie dni. Nasza Jordankowa górka ostatnio cieszy się ogromnym powodzeniem. Wcale się nie dziwimy, bo nareszcie spadł śnieg i zimowym harcom nie ma końca. Pamiętając o zasadach bezpieczeństwa, omawianych przed każdym wyjściem, wesoło spędzamy czas. Ważne jest dla Nas to, że mamy możliwość wypożyczenia sprzętu sportowego w Jordanku. Biegniemy po lekcjach do świetlicy i szus na sanki i jabłuszka. Podczas takich zabaw wzmacniamy swoją odporność i kondycję fizyczną. Panie dbają o nasze zdrowie – suszą mokre kombinezony, poją ciepłą herbatą i pilnują, żebyśmy posilili się po takich sportowych wyczynach. Zimo, zostań z Nami jak najdłużej.

.„NAJCIEKAWSZA KARTKA BOŻONARODZENIOWA” – UROCZYSTE WRĘCZENIE DYPLOMÓW I NAGRÓD


chionka 12 grudnia 2017 r. odbyło się spotkanie podsumowujące konkurs pn. „ Kartka Bożonarodzeniowa”. Przygotowaliśmy pokaz multimedialny, podczas którego przybyli goście mogli obejrzeć prace uczestników konkursu. Zostały wręczone atrakcyjne nagrody, które sprawiły wiele radości. Wszyscy laureaci i zaproszeni goście miło spędzili czas w Naszej placówce. Zapoznali się z ofertą prowadzonych u Nas warsztatów i zajęć oraz innych konkursów. Przygotowany przez Nas poczęstunek sprawił, że czas upłynął szybko i w ciepłej atmosferze. Wszyscy serdecznie dziękowali za spotkanie. Mamy nadzieję, że zyskaliśmy przyjaciół Naszego Jordanka. Do zobaczenia.

.SPOTKANIE WIGILIJNE W JORDANKU


„Cicha noc, święta noc, pokój niesie ludziom wszem…” , a My niesiemy radosną nowinę i miło spędzamy czas w Jordanku. Te Wigilijne spotkania sprawiają, że czujemy się bezpiecznie i jesteśmy pełni nadziei. W tym szczególnym dniu przełamaliśmy się opłatkiem, śpiewaliśmy kolędy, nawet z akompaniamentem wiolonczeli, wykorzystując karaoke poszerzyliśmy zakres naszego repertuaru, także o bardzo mało znane kolędy i pastorałki. Tańczyliśmy, ciesząc się, że przed nami tak radosny czas. Wspólnie przygotowaliśmy świąteczny wystrój sali, a tradycyjne potrawy wigilijne przygotował nasz fantastyczny wolontariusz Adam. Spotkanie, które odbyło się 21.12.2017 r. przebiegało w serdecznej atmosferze, a upominki znalezione pod choinka, sprawiły wiele radości. Zdrowych, wesołych świąt od Nas wszystkich dla Was wszystkich .JORDANKOWE SPOTKANIA Z MIKOŁAJEM


6 grudnia to dzień pełen niespodzianek. U nas o Ogrodzie Jordanowskim ogromną radość sprawiła Nam wizyta świętego Mikołaja. Ten sympatyczny staruszek odwiedził Nas z workiem pełnym prezentów i dla nikogo nie miał rózgi. Z ochotą zaprezentowaliśmy specjalnie przygotowany dla Niego taniec, recytowaliśmy wiersze i śpiewaliśmy piosenki. On z radością przekazał Nam przywiezione prezenty, które bardzo nam się spodobały. Ucieszyliśmy się, że o Nas pamiętał. Każdy zrobił sobie na pamiątkę zdjęcie z Mikołajem, które przez najbliższe 12 miesięcy będzie Nam o Nim przypominało. Do siego roku Nasz miły gościu…

.WIECZÓR WRÓŻB ANDRZEJKOWYCH


Czary, mary, hokus, pokus, abra, kadabra, bęc… albo jakoś tak. Dnia 30.11.2017 r. w naszej świetlicy Ogrodu Jordanowskiego spotkaliśmy się, by tradycji stało się zadość. W ten pełen magii, andrzejkowy wieczór oprócz profesjonalnych wróżb wróżki Izabeli laliśmy wosk i odczytywaliśmy z cieni jak prezentuje się nasza przyszłość. Trzeba przyznać, że Jordanek przyniósł wszystkim dużo szczęścia. Z uśmiechem na ustach wkroczymy w Nowy 2018 Rok, gdyż czekają nas same radosne chwile, sukcesy w szkole, pełne przygód podróże i nowe, ciekawe znajomości. Niech Andrzej się popisze i spełnienie wróżb przyniesie.ZAPISY NA PÓŁKOLONIE ZIMOWE


OD 11 GRUDNIA 2017 R. (PONIEDZIAŁEK),
OD GODZ. 8.00
BĘDĄ PRZYJMOWANE

ZAPISY NA PÓŁKOLONIE ZIMOWE


W ŚWIETLICY OGRODU JORDANOWSKIEGO UL. ŁANOWA 14B W ŁODZI.

W ZWIĄZKU Z OGRANICZONĄ LICZBĄ MIEJSC ZOSTAŁY WPROWADZONE NASTĘPUJĄCE ZASADY ZAPISÓW:

- JEDNA OSOBA MOŻE ZAPISAĆ MAKSYMALNIE DWOJE DZIECI LUB RODZEŃSTWO;

- 6-LATKI UCZĘSZCZAJACE DO ZERÓWEK W SZKOLE MOGĄ UCZESTNICZYĆ W PÓŁKOLONIACH PO OKAZANIU LEGITYMACJI SZKOLNEJ (PONIEWAŻ PRZEDSZKOLAKI MAJĄ ZAPEWNIONĄ OPIEKĘ, NIE MOGĄ BYĆ ZAPISYWANE NA PÓŁKOLONIE);

- ZGŁOSZENIA TELEFONICZNE BĘDĄ PRZYJMOWANE W DRUGIEJ KOLEJNOŚCI (PO ZGŁOSZENIACH OSOBISTYCH).

- PÓŁKOLONIE ORGANIZOWANE SĄ DLA DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO ŁÓDZKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH;

- KOSZT WYPOCZYNKU 50,00 ZŁ / TYDZIEŃ.HALLOWEEN W JORDANKU


27 października w naszej świetlicy zrobiło się mroczno i powiało grozą, a to wszystko za sprawą duchów, czarownic i innych strachów, które pojawiły się w Jordanku z okazji Halloween. Było strasznie, tajemniczo, ale też barwnie, tanecznie, a przede wszystkim wesoło.POŻEGNANIE LATA Z JORDANKIEM


„Kap, kap płyną łzy …” lata nadszedł kres. Choć wesoło i kolorowo to pożegnaliśmy je w strugach deszczu. Pogoda na szczęście pozwoliła nam na wzięcie udziału w różnych konkursach i zabawach. A popcorn i wata cukrowa dodatkowo osłodziły nam ten czas. Bawiliśmy się wspólnie mając nadzieję, że polska złota jesień przyniesie nam wspaniałe jesienne dary.SPOTKANIA KRASNALI


Zajęcia edukacyjno-integracyjne dla dzieci w wieku 2-4 lat

Zapisy od 28 sierpnia 2017 r
osobiście w Ogrodzie Jordanowskim w godzinach otwarcia placówki SPOTKANIA KRASNALI
telefonicznie 42 652-11-52

Zajęcia odbywają się w trzech grupach:

I. 9:15
II. 10:30
III. 12:00

ZACZYNAMY 14 WRZEŚNIA !    ZAPRASZAMY !!!„NAJCIEKAWSZA KARTKA WIELKANOCNA” UROCZYSTE ROZDANIE NAGRÓD


12 kwietnia w naszej świetlicy odbyło się podsumowanie konkursu plastycznego -„Najciekawsza kartka Wielkanocna”, połączone z uroczystym wręczeniem dyplomów i nagród. Laureaci konkursu i ich rodziny mogli podziwiać nagrodzone i wyróżnione prace na specjalnie przygotowanej wystawie oraz podczas pokazu multimedialnego. Organizatorzy konkursu zadbali także o to, aby każdy nagrodzony twórca miał indywidualną sesję fotograficzną na tle swojej pracy. Wystawę nadesłanych prac można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. 10.00–18.00 w świetlicy Ogrodu Jordanowskiego. Serdecznie zapraszamy.TORBY EKOLOGICZNE, TO NASZA NOWA OFERTA WARSZTATOWA


Nasza placówka rozwija się w różnych obszarach. Nikt chyba jednak nie sądził, że wyspecjalizujemy się w warsztatach ekologicznych. Na zajęciach czerpiemy papier, tworzymy cudowne rzeczy z wykorzystaniem surowców wtórnych, a teraz przygotowujemy ekotorby. Nasze płócienne, własnoręcznie zdobione torby na zakupy niczym nie ustępują znanym markom. Nasza marka to - „Teraz Jordanek”. Polecamy się na przyszłość. .

linia
© 2018 Ogród Jordanowski Łódź ul. Łanowa 14 B tel. (42) 652 11 52