Półkolonie w CZP nr 1 - ZIMA 2018INFORMACJA DLA RODZICÓW


PROGRAM PÓŁKOLONII ZIMOWYCH W CZP 1


II TYDZIEŃ (05.02. – 09.02.2018 r.)

GRUPA I

  PONIEDZIAŁEK 05.02.

 • 08.00 – 09.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa
 • 09.00 – 10.00 pogadanka nt. zachowania bezpieczeństwa w czasie półkolonii
 • 10.00 – 14.00 Seans filmowy Cinema City (Manufaktura) zaprasza na film pt.: .: ,,Gnomy rozrabiają” (godz. 11.00 – 13.00)
 • 14.00 – 15.00 obiad
 • 15.00 – 16.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa

  WTOREK 06.02.

 • 08.00 – 09.00 gry i zabawy integracyjne, ping- pong, trambambula, cafejka internetowa
 • 09.00 – 13.00 Park trampolin ,,Saltos”(ul. Srebrzyńska 2/4, Łódź), godz. 10.00-11.00 Odzież sportowa na zmianę: koszulka, dresy, getry, itp.
 • 13.00 – 14.00 obiad
 • 14.00 – 16.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa

  ŚRODA 07.02.

 • 08.00 – 10.30 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa)
 • 10.30 – 14.00 Filia nr 3 Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne (ul. Pomorska 16a, Łódź) (godz. 11.00 – 13.00), zajęcia astronomiczne, warsztaty plastyczne
 • 14.00 – 15.00 obiad
 • 15.00 – 16.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa

  CZWARTEK 08.02.

 • 08.00 – 10.00 zbiórka przed budynkiem CZP 1 – UWAGA!!! Wyjście o godz.08.00!
 • 10.00 – 13.00 MOSiR ( ul. Małachowskiego 5/7, Łódź), zajęcia sportowe (godz. 11.00 – 12.00). Prosimy o zabranie odzieży i obuwia sportowego.
 • 13.00 – 14.00 obiad
 • 14.00 – 16.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa

  PIĄTEK 09.02.

 • 08.00 – 09.30 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa
 • 09.30 – 13.00 Sala zabaw ,,Twister”. (ul. Dolna 5, Łódź) (godz. 10.00 – 12.00)
 • 13.00 – 14.00 obiad
 • 14.00 – 16.00 gry i zabawy, zakończenie turnusu
ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ 1 GORĄCY POSIŁEK - obiad. Rodzice, we własnym zakresie, zapewniają dzieciom drugie śniadanie i napoje
(ew. aviomarin, gdy autokar).
Prosimy pamiętać o BUTACH NA ZMIANĘ oraz zapewnieniu dziecku odpowiedniego ubrania. (ew. ubrania na zmianę) , stosownie do organizowanych imprez i warunków pogodowych – zgodnie z planem półkolonii (wycieczki).

Z przyczyn niezależnych od organizatora program może ulec zmianie.


II TYDZIEŃ (05.02. – 09.02.2018 r.)

GRUPA II

  PONIEDZIAŁEK 05.02.

 • 08.00 – 09.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa
 • 09.00 – 10.00 pogadanka nt. zachowania bezpieczeństwa w czasie półkolonii
 • 10.00 – 14.00 Seans filmowy Cinema City (Manufaktura) zaprasza na film pt.: .: ,,Gnomy rozrabiają” (godz. 11.00 – 13.00)
 • 14.00 – 15.00 obiad
 • 15.00 – 16.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa

  WTOREK 06.02.

 • 08.00 – 11.00 gry i zabawy integracyjne, ping- pong, trambambula, cafejka internetowa
 • 11.00 – 14.30 Park trampolin ,,Saltos”(ul. Srebrzyńska 2/4, Łódź), godz. 10.00-11.00 Odzież sportowa na zmianę: koszulka, dresy, getry, itp.
 • 14.30 – 15.00 obiad
 • 14.00 – 16.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa

  ŚRODA 07.02.

 • 08.00 – 10.30 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa)
 • 10.30 – 14.00 Filia nr 3 Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne (ul. Pomorska 16a, Łódź) (godz. 11.00 – 13.00), zajęcia astronomiczne, warsztaty plastyczne
 • 14.00 – 15.00 obiad
 • 15.00 – 16.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa

  CZWARTEK 08.02.

 • 08.00 – 11.00 zbiórka przed budynkiem CZP 1 – UWAGA!!! Wyjście o godz.08.00!
 • 11.00 – 15.00 MOSiR ( ul. Małachowskiego 5/7, Łódź), zajęcia sportowe (godz. 12.30 – 14.00). Prosimy o zabranie odzieży i obuwia sportowego.
 • 15.00 – 15.30 obiad
 • 15.30 – 16.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa

  PIĄTEK 09.02.

 • 08.00 – 11.30 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa
 • 11.30 – 15.00 Sala zabaw ,,Twister”. (ul. Dolna 5, Łódź) (godz. 10.00 – 12.00)
 • 15.00 – 15.30 obiad
 • 15.30 – 16.00 gry i zabawy, zakończenie turnusu
ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ 1 GORĄCY POSIŁEK - obiad. Rodzice, we własnym zakresie, zapewniają dzieciom drugie śniadanie i napoje
(ew. aviomarin, gdy autokar).
Prosimy pamiętać o BUTACH NA ZMIANĘ oraz zapewnieniu dziecku odpowiedniego ubrania. (ew. ubrania na zmianę) , stosownie do organizowanych imprez i warunków pogodowych – zgodnie z planem półkolonii (wycieczki).

Z przyczyn niezależnych od organizatora program może ulec zmianie.REGULAMIN PÓŁKOLONII

1. Zajęcia półkolonijne odbywają się w godz. 08.00 – 16.00.
2. Uczestnicy półkolonii przestrzegają uwag zawartych w „Planie zajęć”.
3. O konieczności wprowadzenia ewentualnych zmian w „Planie zajęć” Organizator zobowiązuje się poinformować rodziców lub opiekunów prawnych dziecka możliwie jak najszybciej.
4. Za dewastowanie i przywłaszczanie mienia odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni uczestnika (KC Art. 427).
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione przez uczestnika.
6. Uczestnicy półkolonii zobowiązani są do przestrzegania zasad BHP i P.Poż.
7. Wpłata i oddanie wypełnionej karty zgłoszenia uczestnika w terminie jest warunkiem zapewnienia dziecku miejsca na półkoloniach.
8. W przypadku nie stosowania się do regulaminu półkolonii Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia uczestnika z półkolonii.
9. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w półkoloniach rodzice lub opiekunowie prawni dziecka zobowiązani są do poinformowania o tym organizatora 4 dni (tj. do czwartku, do godz. 15.00) przed rozpoczęciem tygodnia półkolonii, co uprawnia do zwrotu kosztów.
10. W pozostałych przypadkach za nieobecność uczestnika lub rezygnację w trakcie trwania danego tygodnia zwrot kosztów nie przysługuje.REGULAMIN ZACHOWANIA SIĘ UCZESTNIKÓW PODCZAS WYCIECZEK ORGANIZOWANYCH W RAMACH PÓŁKOLONII W CENTRUM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH NR 1 W ŁODZI

Każdy uczestnik wycieczki zobowiązany jest:
1.Zachowywać się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny.
2.Stosować się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez kierownika, opiekunów lub przewodników.
3.Nie oddalać się od grupy bez wyraźnego zezwolenia kierownika lub opiekuna.
4.Przestrzegać przepisów ruchu drogowego i zachowywać ostrożność na ulicach i w innych miejscach, w których może grozić jakiekolwiek niebezpieczeństwo.
5.Kulturalnie odnosić się do opiekunów, kolegów i innych osób.
6.Traktować z należytym respektem obiekty zabytkowe i eksponaty muzealne.
7.Nie śmiecić, nie niszczyć zieleni, nie płoszyć zwierząt.
8.Dbać o czystość, ład i porządek w miejscach, w których się przebywa.
9.W przypadku jakichkolwiek objawów chorobowych, należy natychmiast zawiadomić kierownika wycieczki.
10.Bezwzględnie przestrzegać zakazu palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz innych środków odurzających.
11. Wobec uczestników, którzy nie przestrzegają regulaminu i zasad przepisów bezpieczeństwa, będą wyciągnięte konsekwencje: zawiadomienie rodziców (prawnych opiekunów)oraz dyrektora placówki. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do natychmiastowego odebrania dziecka z wycieczki.
| Menu |
© 2018 CZP1 91-818 Łódź ul. Zawiszy Czarnego 39 tel. 426550600