PÓŁKOLONIE LATO 2020 CZP 1INFORMACJA DLA RODZICÓW

Tygodniowy koszt półkolonii: 75 zł (5 dni) za dziecko

Terminy wpłat za półkolonie:
za termin 06.07. – 31.07. – do 30.06.2020 r.,
za termin 03.08. – 28.08. – do 17.07.2020 r.

(Liczy się data zaksięgowania wpłaty na koncie. Przelewy dokonane przed i po terminie będą zwracane).

WPŁATY TYLKO PRZELEWEM BANKOWYM!!!

Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1, ul. Zawiszy Czarnego 39, 91 – 818 Łódź
nr konta: 29 1560 0013 2028 0025 1880 1005
(tytułem: imię i nazwisko dziecka, termin turnusu, CZP1)


Karty zgłoszenia dziecka wraz z deklaracją sanitarną na półkolonie w wersjach papierowych należy składać na recepcji CZP1:
za termin 06.07. – 31.07. – do 30.06.2020 r.,
za termin 03.08. – 28.08. – do 17.07.2020 r.

»| KARTA UCZESTNICTWA W PÓŁKOLONIACH |«
»| DEKLARACJA ZDROWOTNA |«

WPŁATA I ODDANIE WYPEŁNIONEJ KARTY ZGŁOSZENIA WRAZ Z DEKLARACJĄ SANITARNĄ W TERMINIE JEST WARUNKIEM ZAPEWNIENIA DZIECKU MIEJSCA NA PÓŁKOLONIACH.

Uwaga:
Z powodów organizacyjnych ew. zwrot wpłaty za tydzień półkolonii jest możliwy wyłącznie w przypadku zgłoszenia nieobecności dziecka najpóźniej na 4 dni (tj. do czwartku, do godz. 15.00) przed rozpoczęciem tygodnia półkolonii, co uprawnia do zwrotu kosztów.
Wniosek o zwrot kosztów należy złożyć pisemnie, w terminie 7 dni, w sekretariacie CZP1 lub mailowo na adres: kontakt@czp1.elodz.edu.pl
W pozostałych przypadkach za nieobecność uczestnika, nieobecność w pojedyncze dni lub rezygnację w trakcie trwania danego tygodnia zwrot kosztów nie przysługuje.
Osoby, które będą potrzebowały fakturę za pobyt dziecka na półkoloniach proszone są o zgłoszenie się do kasy CZP 1 do dnia 28.08.2020 r.
REGULAMIN PÓŁKOLONII

1. Zajęcia półkolonijne odbywają się od poniedziałku do piątku, w godzinach godz. 07.00 – 17.00.
2. Każdy uczestnik półkolonii przychodzi ze swoją maseczką, środki dezynfekujące zapewnia organizator.
3. Uczestnicy półkolonii nie mogą przynosić swoich zabawek, gier, maskotek itp.
4. Za dewastowanie i przywłaszczanie mienia odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni uczestnika (KC Art. 427).
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione przez uczestnika.
6. Uczestnicy półkolonii zobowiązani są do przestrzegania zasad reżimu sanitarnego, zasad BHP i P. Poż.
7. Wpłata i oddanie wypełnionej karty zgłoszenia uczestnika w terminie jest warunkiem zapewnienia dziecku miejsca na półkoloniach.
8. W przypadku nie stosowania się do regulaminu półkolonii Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia uczestnika z półkolonii.
9. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w półkoloniach rodzice lub opiekunowie prawni dziecka zobowiązani są do poinformowania o tym organizatora na 4 dni (tj. do czwartku, do godz. 15.00) przed rozpoczęciem tygodnia półkolonii, co uprawnia do zwrotu kosztów. Wniosek o zwrot kosztów należy złożyć elektronicznie, na adres: kontakt@czp1.elodz.edu.pl.
10. W pozostałych przypadkach za nieobecność uczestnika lub rezygnację w trakcie trwania danego tygodnia zwrot kosztów nie przysługuje.Program półkolonii letnich 2020 w CZP 1


V TYDZIEŃ (03.08. – 07.08.2020 r.)

GRUPA I

  PONIEDZIAŁEK 03.08.

 • 07.00 – 08.30 gry i zabawy integracyjne, pogadanka nt. zachowania bezpieczeństwa w czasie półkolonii
 • 08.30 – 13.00 Filia nr 2 Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lesie Łagiewnickim – zajęcia przyrodniczo - leśne
  wyjazd spod CZP1 o godz. 8.30 (godz. 09.00 – 12.00)
 • 13.00 – 14.00 obiad
 • 14.00 – 17.00 gry i zabawy integracyjne

  WTOREK 04.08.

 • 07.00 – 09.30 gry i zabawy integracyjne
 • 09.30 – 13.00 Filia nr 3 Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne – zajęcia astronomiczne (godz. 10.00-11.30)
 • 13.00 – 14.00 obiad
 • 14.00 – 17.00 gry i zabawy integracyjne

  ŚRODA 05.08

 • 07.00 – 09.00 gry i zabawy integracyjne
 • 09.00 – 11.00 Gra miejska ze Strażą Miejską (godz.09.30 - 11.00)
 • 11.00 – 13.00 gry i zabawy integracyjne
 • 13.00 – 14.00 obiad
 • 14.00 – 17.00 gry i zabawy integracyjne

  CZWARTEK 06.08.

 • 07.00 – 08.30 gry i zabawy integracyjne
 • 08.30 – 11.00 Warsztaty cyrkowe z Eduardo (godz. 09.00 – 10.30)
 • 11.00 – 13.00 gry i zabawy integracyjne
 • 13.00 – 14.00 obiad
 • 14.00 – 17.00 gry i zabawy integracyjne

  PIĄTEK 07.08.

 • 07.00 – 10.00 gry i zabawy integracyjne
 • 10.00 – 11.30 Warsztaty z Akademią Bystrzaka - ,,Robolandia” – wyścigi robotów (godz. 10.00 – 11.30)
 • 11.30 – 13.00 gry i zabawy integracyjne
 • 13.00 – 14.00 obiad
 • 14.00 – 17.00 gry i zabawy, zakończenie turnusu
ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ 1 GORĄCY POSIŁEK - obiad. Rodzice, we własnym zakresie, zapewniają dzieciom drugie śniadanie i napoje.
Prosimy pamiętać o BUTACH NA ZMIANĘ oraz zapewnieniu dziecku odpowiedniego ubrania. (ew. ubrania na zmianę), stosownie do organizowanych imprez i warunków pogodowych – zgodnie z planem półkolonii (wycieczki).

Z przyczyn niezależnych od organizatora program może ulec zmianie.


V TYDZIEŃ (03.08. – 07.08.2020 r.)

GRUPA II

  PONIEDZIAŁEK 03.08.

 • 07.00 – 11.30 gry i zabawy integracyjne, pogadanka nt. zachowania bezpieczeństwa w czasie półkolonii
 • 11.30 – 15.00 Filia nr 2 Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lesie Łagiewnickim – zajęcia przyrodniczo - leśne
  wyjazd spod CZP1 o godz. 11.30 (godz. 12.00 – 15.00)
 • 15.00 – 16.00 obiad
 • 16.00 – 17.00 gry i zabawy integracyjne

  WTOREK 04.08.

 • 07.00 – 11.30 gry i zabawy integracyjne
 • 11.30 – 13.00 Filia nr 3 Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne – zajęcia astronomiczne (godz. 12.00-13.30)
 • 14.00 – 15.00 obiad
 • 15.00 – 17.00 gry i zabawy integracyjne

  ŚRODA 05.08

 • 07.00 – 10.30 gry i zabawy integracyjne
 • 10.30 – 12.30 Gra miejska ze Strażą Miejską (godz.11.00 - 12.30)
 • 12.30 – 13.30 gry i zabawy integracyjne
 • 13.30 – 14.30 obiad
 • 14.30 – 17.00 gry i zabawy integracyjne

  CZWARTEK 06.08.

 • 07.00 – 10.00 gry i zabawy integracyjne
 • 10.00 – 12.00 Warsztaty cyrkowe z Eduardo (godz. 10.30 – 12.00)
 • 12.00 – 13.00 gry i zabawy integracyjne
 • 13.00 – 14.00 obiad
 • 14.00 – 17.00 gry i zabawy integracyjne

  PIĄTEK 07.08.

 • 07.00 – 11.30 gry i zabawy integracyjne
 • 11.30 – 13.30 Warsztaty z Akademią Bystrzaka - ,,Robolandia” – wyścigi robotów (godz. 11.30 – 13.00)
 • 13.30 – 14.00 obiad
 • 14.00 – 17.00 gry i zabawy, zakończenie turnusu
ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ 1 GORĄCY POSIŁEK - obiad. Rodzice, we własnym zakresie, zapewniają dzieciom drugie śniadanie i napoje.
Prosimy pamiętać o BUTACH NA ZMIANĘ oraz zapewnieniu dziecku odpowiedniego ubrania. (ew. ubrania na zmianę), stosownie do organizowanych imprez i warunków pogodowych – zgodnie z planem półkolonii (wycieczki).

Z przyczyn niezależnych od organizatora program może ulec zmianie.| Menu |
© 2020 CZP 1 91-818 Łódź ul. Zawiszy Czarnego 39 tel. 426550600

  NOWOŚCI    TVi TVi
TELEWIZJA TVi INTERNETOWA
TVi   DOSTĘPNA na:  WWW, Androidzie, ISO i Smart Tv !!!

NOWOŚCI Tvi:
» Warszawo ma Koncert On-line
» I. ŻEBROWSKA Koncert On-line
» TOMASZ BAGIŃSKI
» MENUET G BEETHOVENI
» TRAILER - Dziewczyny Latają Wysoko
» FILHARMONIA ŁÓDZKA on-line
» LESZEK MOŻDŻER - W DIALOGU Z MUZYKĄ KLASYCZNĄ
» VII Symfonia BEETHOVEN
» POCZĄTEK - Mikołaj & Szymon
» WIRTUALNY SPACER PO WYSTAWIE CZEKOLADA BOSKI NAPÓJ
» #HOT16CHALLENGE2
» DLA TATY
» Violin Concerto D BEETHOVEN
» „LOKOMOTYWA”
» GLOBAL VIRTUAL CHOIR „Amazing Grace”
» FRANCUSKIE RENDEZ-VOUS
» VI Symfonia BEETHOVEN
» KLAUS SCHULZE
» 1 ŁÓDZKA ORKIESTRA GITAROWA GRA DLA MAM
» MUZYKA FILMOWA
» Kwartet nr. 13 BEETHOVEN
» 100-LECIE URODZIN JANA PAWŁA II
» V Symfonia BEETHOVEN
» „TREN – OFIAROM HIROSZIMY" K. Penderecki
» TAJEMNICE DWORU W BYSZEWACH
» MISSA SOLEMNIS BEETHOVEN
» REQUIEM DLA POZOSTAŁYCH
» STABAT MATER - Giovanni Battista Pergolesi
» „KORONA W MASECZCE”
» IV Symfonia BEETHOVEN
» TANGERINE DREAM
» KRZYSZTOF PENDERECKI
» ANNA JEREMUS-LEWANDOWSKA
» Moonlight Sonata BEETHOVEN
» 1 ŁÓDZKA ORKIESTRA GITAROWA Koncert w FILHARMONII
» III Symfonia BEETHOVEN
» WŁADYSŁAW JARECKI
» Uwertura „Egmont” BEETHOVEN
» Argentico TANGO Psychodelico
» II Symfonia BEETHOVEN
» JEAN-MICHEL JARRE
» KONCERT KARNAWAŁOWY
» Dla Elizy
» Śladami kultury polskiej na Białorusi
» MIECZYSŁAW GAJOS
» I Symfonia C-dur op. 21
» ORFFA - KONCERT KOLĘD I PASTORAŁEK
» PADA ŚNIEG - KLIP
» BOŻE NARODZENIE W SUPERMARKECIE - SPEKTAKL
» ZAPROŚMY SIEBIE NA ŚWIĘTA - KLIP
» BABA CHANEL - SPEKTAKL
» klip - TEN ZEGAR STARY
» CHÓR ŻYDOWSKI „CLIL”
» Chóry Moniuszce
» „WIELKIE PODRÓŻE MAŁEGO PRZEDSZKOLAKA”
» „WESELE U PANA MONIUSZKI”
» I Kwartet smyczkowy d-moll
» PRZĄŚNICZKA XXI w
» CHÓR NAUCZYCIELSKI
» MONIUSZKO I DOZ
» NAGRODY PREZYDENTA 2019
» A. CYMMERMAN, J. MALANOWSKI
» STANISŁAW MONIUSZKO „PARIA”
» KONCERT ORKIESTRY DĘTEJ
» „FLIS” - Opera w wersji koncertowej
» SYMFONIA ŚWIĘTOKRZYSKA
» WOJCIECH KAROLAK - KONCERT
» MONIKA KUSZYŃSKA Z ZESPOŁEM - KONCERT
» MĘSKI PUNKT WIDZENIA - szanty
» KULTURALNE RÓŻNE MOWY I ROZMOWY cz 5
» Folkowe Inspiracje 2019
» MONIUSZKO I GITARA
» „STRASZNY DWÓR” - Stanisław Moniuszko
» VII OGÓLNOPOLSKI KONKURS KEYBOARDOWY
» KONCERT Z OKAZJI 35 LECIE ORFFA
» „HALKA” - Stanisław Moniuszko
» KONCERT ZESPOŁU „S B B”
» KONCERT ZESPOŁU „VINYL”
» STANISŁAW MONIUSZKO „Śpiewnik domowy”
» FASHION DEBIUT 2019
» GALA ART.TELE.DISC. 2019
» OPUS - MIKROGRANTY
» FLAMENCO
» Wspólnie śpiewamy pieśni patriotyczne
» 11. LETNIA AKADEMIA JAZZU
» „KONCERT NA BIS” 1 ŁÓDZKA ORKIESTRA GITAROWA
» KULTURALNE RÓŻNE MOWY I ROZMOWY » CZYTA SIĘ
» Mój Akordeon
» Krystyna Prońko, Fabryka Wełny
» KONCERT WAKACYJNY ORFFA 2018
» KONCERT Z OKAZJI XV LECIA 1 ŁÓDZKIEJ ORKIESTRY GITAROWEJ
» Kacper Andrzejewski, Olga Fidrysiak, Big Band Fabryka Wełny
» „GRAJ GITARO GRAJ”
» „Podróż w stylu retro”
» TEATR "LUSTRO"
» GALA FINAŁOWA ART.TELE.DISC 2018
» PIOSENKA NIEJEDNO MA IMIĘ
» SWINGUJĄCE WALENTYNKI
» JESIEŃ ŻYCIA? WIOSNA MOŻLIWOŚCI!
» „DZIADEK DO ORZECHÓW”
» KULTURALNE RÓŻNE MOWY I ROZMOWY część 3 « KRZYSZTOF RACZYŃSKI
» JERZY RYBIŃSKI « Klub Nauczyciela
» J.Haydn - Symfonia g-moll « POLISH CAMERATA
» KULTURALNE RÓŻNE MOWY I ROZMOWY część 2 « ROZMOWA O ZNAKACH
» LETNIA AKADEMIA JAZZU
» „DUCHY I LUDZIE” - horror
» „CZAROWNICA Z SZAFY NA SZCZOTKI”
» „ALICJA WKRAINIE CZARÓW”
» KONCERT WAKACYJNY » ORFFA
» WERNISAŻ WYSTAWY MONOTYPII
ELŻBIETA ŁACINA
» "MUZYCZNA NIEPOWAGA" koncert
1 ŁÓDZKIEJ ORKIESTRY GITAROWEJ
» KULTURALNE RÓŻNE MOWY I ROZMOWY część 1 «Łódzki Szlak Kobiet»
» WYMIANY MIĘDZYNARODOWE MŁODZIEŻY
» FASHION DEBIUT 2017
» ART.TELE.DISC. ŁÓDŹ 2017
» 8 MARCA w CZP 1
» „SEN NOCY LETNIEJ”
» „NASZE KLIPY KOLĘDOWE”
» FLAŁERSI - UNPLUGGED
» EL - MUZYKA
» Andrzej Garczarek » koncert
» RECITAL FORTEPIANOWY W. NAWRATA
» „BIGIEL NA MŁYNARSKIEJ”
» STYLOWY KONCERY
» GALA TANECZNA - 10 LAT "FAME"
» FASHION DEBIUT 2016
» JAN SEBASTIAN BACH
KOMPOZYTOR WSZECHCZASÓW
» „MARZENKI” 2016
» "MOJA PIAF"
» SCENA KAMERALNA vol. 3
» Wywiady z nauczycielami CZP 1
(SIEDLISKO KULTURY)

» GIGANCI GITARY
» Koncert Wakacyjny - ORFFA
» Wykład - Sztuka Starożytna