PÓŁKOLONIE LATO 2019 CZP 1INFORMACJA DLA RODZICÓW

Tygodniowy koszt półkolonii: 50 zł (5 dni) za dziecko

Terminy wpłat za półkolonie: od 03.06.2019 r. do 14.06.2019 r.
(Liczy się data zaksięgowania wpłaty na koncie. Przelewy dokonane po terminie będą zwracane.)

WPŁATY TYLKO PRZELEWEM BANKOWYM!!!
Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1, ul. Zawiszy Czarnego 39, 91 – 818 Łódź nr konta: 29 1560 0013 2028 0025 1880 1005
(tytułem: imię i nazwisko dziecka, termin turnusu, CZP1)


Karty zgłoszenia dziecka na półkolonie należy składać do 14.06.2019 r. w recepcji lub sekretariacie CZP1 WPŁATA I ODDANIE WYPEŁNIONEJ KARTY ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA
W TERMINIE JEST WARUNKIEM ZAPEWNIENIA DZIECKU MIEJSCA NA PÓŁKOLONIACH.

Uwaga:
Z powodów organizacyjnych ew. zwrot wpłaty za tydzień półkolonii jest możliwy wyłącznie w przypadku zgłoszenia nieobecności dziecka najpóźniej na 4 dni (tj. do czwartku, do godz. 15.00) przed rozpoczęciem tygodnia półkolonii, co uprawnia do zwrotu kosztów. W pozostałych przypadkach za nieobecność uczestnika, nieobecność w pojedyncze dni lub rezygnację w trakcie trwania danego tygodnia zwrot kosztów nie przysługuje.

Osoby, które będą potrzebowały fakturę za pobyt dziecka na półkoloniach proszone są o zgłoszenie się do kasy CZP 1 do dnia 14.06.2019 r.


REGULAMIN PÓŁKOLONII

1. Zajęcia półkolonijne odbywają się w godz. 07.00 – 17.00.
2. Uczestnicy półkolonii przestrzegają uwag zawartych w „Planie zajęć”.
3. O konieczności wprowadzenia ewentualnych zmian w „Planie zajęć” Organizator zobowiązuje się poinformować rodziców lub opiekunów prawnych dziecka możliwie jak najszybciej.
4. Za dewastowanie i przywłaszczanie mienia odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni uczestnika (KC Art. 427).
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione przez uczestnika.
6. Uczestnicy półkolonii zobowiązani są do przestrzegania zasad BHP i P.Poż.
7. Wpłata i oddanie wypełnionej karty zgłoszenia uczestnika w terminie jest warunkiem zapewnienia dziecku miejsca na półkoloniach.
8. W przypadku nie stosowania się do regulaminu półkolonii Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia uczestnika z półkolonii.
9. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w półkoloniach rodzice lub opiekunowie prawni dziecka zobowiązani są do poinformowania o tym organizatora na 4 dni (tj. do czwartku, do godz. 15.00) przed rozpoczęciem tygodnia półkolonii, co uprawnia do zwrotu kosztów.
10. W pozostałych przypadkach za nieobecność uczestnika lub rezygnację w trakcie trwania danego tygodnia zwrot kosztów nie przysługuje.Program półkolonii letnich 2019 w CZP 1


VI TYDZIEŃ (29.07. – 02.08.2019r.)

GRUPA I

  PONIEDZIAŁEK 29.07.

 • 07.00 – 09.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa, pogadanka nt. zachowania bezpieczeństwa w czasie półkolonii
 • 09.00 – 14.00 Seans filmowy w Kinie Cinema City, film pt.: ,,Król Lew” (godz. 10.30 – 12.30)
 • 14.00 – 15.00 obiad
 • 15.00 – 17.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa

  WTOREK 30.07.

 • 07.00 – 10.30 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa
 • 10.30 – 14.30 basen zakryty „Nowa Gdynia” – potrzebne: kostium kąpielowy, ręcznik, klapki (godz. 12.00 – 13.00)
 • 14.30 – 15.30 obiad
 • 15.30 – 17.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa

  ŚRODA 31.07

 • 07.00 – 09.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa)
 • 09.00 – 13.00 Biblioteka im. J. Piłsudskiego, ul. Gdańska 100/102, Łódź – warsztaty pt.; ,,Biblioteczny Park Jurajski” (godz. 10.00-11.30)
 • 13.00 – 14.00 obiad
 • 14.00 – 17.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa

  CZWARTEK 01.08.

 • 07.00 – 10.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa)
 • 10.00 – 14.00 Muzeum M2, ul. Ogrodowa 19, Łódź – warsztaty pt.; ,,Planowanie planety czyli duże malowanie” + zwiedzanie Muzeum M2 (godz. 11.00-13.00)
 • 14.00 – 15.00 obiad
 • 15.00 – 17.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa

  PIĄTEK 02.08.

 • 07.00 – 09.30 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa
 • 09.30 – 14.30 Park trampolin SALTOS, ul. Wydawnicza 5, Łódź (godz. 11.00 – 12.00)
 • 14.30 – 15.30 obiad
 • 15.30 – 17.00 gry i zabawy, zakończenie turnusu
ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ 1 GORĄCY POSIŁEK - obiad. Rodzice, we własnym zakresie, zapewniają dzieciom drugie śniadanie i napoje
(ew. aviomarin, gdy autokar).
Prosimy pamiętać o BUTACH NA ZMIANĘ oraz zapewnieniu dziecku odpowiedniego ubrania. (ew. ubrania na zmianę) , stosownie do organizowanych imprez i warunków pogodowych – zgodnie z planem półkolonii (wycieczki).

Z przyczyn niezależnych od organizatora program może ulec zmianie.


VI TYDZIEŃ (29.07. – 02.08.2019r.)

GRUPA II

  PONIEDZIAŁEK 29.07.

 • 07.00 – 09.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa, pogadanka nt. zachowania bezpieczeństwa w czasie półkolonii
 • 09.00 – 14.00 Seans filmowy w Kinie Cinema City, film pt.: ,,Król Lew” (godz. 10.30 – 12.30)
 • 14.00 – 15.00 obiad
 • 15.00 – 17.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa

  WTOREK 30.07.

 • 07.00 – 11.30 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa
 • 11.30 – 15.30 basen zakryty „Nowa Gdynia” – potrzebne: kostium kąpielowy, ręcznik, klapki (godz. 13.00 – 14.00)
 • 15.30 – 16.00 obiad
 • 16.00 – 17.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa

  ŚRODA 31.07

 • 07.00 – 09.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa)
 • 09.00 – 13.00 Biblioteka im. J. Piłsudskiego, ul. Gdańska 100/102, Łódź – warsztaty pt.; ,,Biblioteczny Park Jurajski” (godz. 10.00-11.30)
 • 13.00 – 14.00 obiad
 • 14.00 – 17.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa

  CZWARTEK 01.08.

 • 07.00 – 12.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa)
 • 12.00 – 15.30 Muzeum M2, ul. Ogrodowa 19, Łódź – warsztaty pt.; ,,Planowanie planety czyli duże malowanie” + zwiedzanie Muzeum M2 (godz. 11.00-13.00)
 • 15.30 – 16.00 obiad
 • 16.00 – 17.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa

  PIĄTEK 02.08.

 • 07.00 – 10.30 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa
 • 10.30 – 15.30 Park trampolin SALTOS, ul. Wydawnicza 5, Łódź (godz. 12.00 – 13.00)
 • 15.30 – 16.00 obiad
 • 16.00 – 17.00 gry i zabawy, zakończenie turnusu
ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ 1 GORĄCY POSIŁEK - obiad. Rodzice, we własnym zakresie, zapewniają dzieciom drugie śniadanie i napoje
(ew. aviomarin, gdy autokar).
Prosimy pamiętać o BUTACH NA ZMIANĘ oraz zapewnieniu dziecku odpowiedniego ubrania. (ew. ubrania na zmianę) , stosownie do organizowanych imprez i warunków pogodowych – zgodnie z planem półkolonii (wycieczki).

Z przyczyn niezależnych od organizatora program może ulec zmianie.


V TYDZIEŃ (22.07. – 26.07.2019r.)

GRUPA I

  PONIEDZIAŁEK 22.07.

 • 07.00 – 09.30 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa, pogadanka nt. zachowania bezpieczeństwa w czasie półkolonii
 • 09.30 – 14.30 Seans filmowy w Kinie Cinema City, film pt.: ,,Sekretne życie zwierzaków 2” (godz. 11.00 – 13.00)
 • 14.30 – 15.30 obiad
 • 15.30 – 17.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa

  WTOREK 23.07.

 • 07.00 – 10.30 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa
 • 10.30 – 14.30 basen zakryty „Nowa Gdynia” – potrzebne: kostium kąpielowy, ręcznik, klapki (godz. 12.00 – 13.00)
 • 14.30 – 15.30 obiad
 • 15.30 – 17.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa

  ŚRODA 24.07

 • 07.00 – 09.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa)
 • 09.00 – 13.00 Muzeum Tradycji Niepodległościowych – warsztaty pt. ,,Historia herbu Łodzi”, ul. Gdańska 13,Łódź (godz. 10.00-11.30)
 • 13.00 – 14.00 obiad
 • 14.00 – 17.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa

  CZWARTEK 25.07.

 • 07.00 – 09.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa)
 • 09.00 – 14.30 Sala zabaw ,,Zabawa Park” - al. J. Piłsudskiego 153, Łódź (godz. 10-13.00)
 • 14.30 – 15.30 obiad
 • 15.30 – 17.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa

  PIĄTEK 26.07.

 • 07.00 – 09.30 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa
 • 09.30 – 13.00 Warsztaty plastyczne w Filii nr 3 Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne – ul. Pomorska 16 a, Łódź (godz. 10.30 – 11.30)
 • 13.00 – 14.00 obiad
 • 14.00 – 17.00 gry i zabawy, zakończenie turnusu
ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ 1 GORĄCY POSIŁEK - obiad. Rodzice, we własnym zakresie, zapewniają dzieciom drugie śniadanie i napoje
(ew. aviomarin, gdy autokar).
Prosimy pamiętać o BUTACH NA ZMIANĘ oraz zapewnieniu dziecku odpowiedniego ubrania. (ew. ubrania na zmianę) , stosownie do organizowanych imprez i warunków pogodowych – zgodnie z planem półkolonii (wycieczki).

Z przyczyn niezależnych od organizatora program może ulec zmianie.


V TYDZIEŃ (22.07. – 26.07.2019r.)

GRUPA II

  PONIEDZIAŁEK 22.07.

 • 07.00 – 09.30 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa, pogadanka nt. zachowania bezpieczeństwa w czasie półkolonii
 • 09.30 – 14.30 Seans filmowy w Kinie Cinema City, film pt.: ,,Sekretne życie zwierzaków 2” (godz. 11.00 – 13.00)
 • 14.30 – 15.30 obiad
 • 15.30 – 17.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa

  WTOREK 23.07.

 • 07.00 – 11.30 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa
 • 11.30 – 15.30 basen zakryty „Nowa Gdynia” – potrzebne: kostium kąpielowy, ręcznik, klapki (godz. 13.00 – 14.00)
 • 15.30 – 16.00 obiad
 • 16.00 – 17.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa

  ŚRODA 24.07

 • 07.00 – 10.30 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa)
 • 10.30 – 14.00 Muzeum Tradycji Niepodległościowych – warsztaty pt. ,,Historia herbu Łodzi”, ul. Gdańska 13,Łódź (godz. 11.30-13.00)
 • 14.00 – 15.00 obiad
 • 15.00 – 17.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa

  CZWARTEK 25.07.

 • 07.00 – 09.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa)
 • 09.00 – 14.30 Sala zabaw ,,Zabawa Park” - al. J. Piłsudskiego 153, Łódź (godz. 10-13.00)
 • 14.30 – 15.30 obiad
 • 15.30 – 17.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa

  PIĄTEK 26.07.

 • 07.00 – 11.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa
 • 11.00 – 14.00 Warsztaty plastyczne w Filii nr 3 Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne – ul. Pomorska 16 a, Łódź (godz. 12.00 – 13.00)
 • 14.00 – 15.00 obiad
 • 15.00 – 17.00 gry i zabawy, zakończenie turnusu
ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ 1 GORĄCY POSIŁEK - obiad. Rodzice, we własnym zakresie, zapewniają dzieciom drugie śniadanie i napoje
(ew. aviomarin, gdy autokar).
Prosimy pamiętać o BUTACH NA ZMIANĘ oraz zapewnieniu dziecku odpowiedniego ubrania. (ew. ubrania na zmianę) , stosownie do organizowanych imprez i warunków pogodowych – zgodnie z planem półkolonii (wycieczki).

Z przyczyn niezależnych od organizatora program może ulec zmianie.


IV TYDZIEŃ (15.07. – 19.07.2019r.)

GRUPA I

  PONIEDZIAŁEK 15.07.

 • 07.00 – 09.30 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa, pogadanka nt. zachowania bezpieczeństwa w czasie półkolonii
 • 09.30 – 14.30 Seans filmowy w Kinie Cinema City, film pt.: ,,Agent Kot” (godz. 11.00 – 13.00)
 • 14.30 – 15.30 obiad
 • 15.30 – 17.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa

  WTOREK 16.07.

 • 07.00 – 10.30 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa
 • 10.30 – 14.30 basen zakryty „Nowa Gdynia” – potrzebne: kostium kąpielowy, ręcznik, klapki (godz. 12.00 – 13.00)
 • 14.30 – 15.30 obiad
 • 15.30 – 17.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa

  ŚRODA 17.07

 • 07.00 – 09.30 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa)
 • 09.30 – 13.00 Warsztaty plastyczne w Filii nr 3 Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym, ul. Pomorska 16a, Łódź, (godz. 10.00-11.30)
 • 13.00 – 14.00 obiad
 • 14.00 – 17.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa

  CZWARTEK 18.07.

 • 07.00 – 09.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa)
 • 09.00 – 13.00 Zajęcia sportowe w MOSiR, ul. Małachowskiego 5/7/9, Łódź (godz. 10-11.00), potrzebne: obuwie i strój sportowy
 • 13.00 – 14.00 obiad
 • 14.00 – 17.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa

  PIĄTEK 19.07.

 • 07.00 – 09.30 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa
 • 09.30 – 13.30 Park trampolin ,,SALTOS”, ul. Wydawnicza 5, Łódź (godz. 11.00 – 12.00)
 • 13.30 – 14.30 obiad
 • 14.30 – 17.00 gry i zabawy, zakończenie turnusu
ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ 1 GORĄCY POSIŁEK - obiad. Rodzice, we własnym zakresie, zapewniają dzieciom drugie śniadanie i napoje
(ew. aviomarin, gdy autokar).
Prosimy pamiętać o BUTACH NA ZMIANĘ oraz zapewnieniu dziecku odpowiedniego ubrania. (ew. ubrania na zmianę) , stosownie do organizowanych imprez i warunków pogodowych – zgodnie z planem półkolonii (wycieczki).

Z przyczyn niezależnych od organizatora program może ulec zmianie.


IV TYDZIEŃ (15.07. – 19.07.2019r.)

GRUPA II

  PONIEDZIAŁEK 15.07.

 • 07.00 – 09.30 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa, pogadanka nt. zachowania bezpieczeństwa w czasie półkolonii
 • 09.30 – 14.30 Seans filmowy w Kinie Cinema City, film pt.: ,,Agent Kot” (godz. 11.00 – 13.00)
 • 14.30 – 15.30 obiad
 • 15.30 – 17.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa

  WTOREK 16.07.

 • 07.00 – 11.30 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa
 • 11.30 – 15.30 basen zakryty „Nowa Gdynia” – potrzebne: kostium kąpielowy, ręcznik, klapki (godz. 13.00 – 14.00)
 • 15.30 – 16.00 obiad
 • 16.00 – 17.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa

  ŚRODA 17.07

 • 07.00 – 11.30 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa)
 • 11.30 – 14.00 Warsztaty plastyczne w Filii nr 3 Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym, ul. Pomorska 16a, Łódź, (godz. 12.00-13.30)
 • 14.00 – 15.00 obiad
 • 15.00 – 17.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa

  CZWARTEK 18.07.

 • 07.00 – 11.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa)
 • 11.00 – 14.00 Zajęcia sportowe w MOSiR, ul. Małachowskiego 5/7/9, Łódź (godz. 10-11.00), potrzebne: obuwie i strój sportowy
 • 14.00 – 15.00 obiad
 • 15.00 – 17.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa

  PIĄTEK 19.07.

 • 07.00 – 10.30 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa
 • 10.30 – 14.30 Park trampolin ,,SALTOS”, ul. Wydawnicza 5, Łódź (godz. 12.00 – 13.00)
 • 14.30 – 15.30 obiad
 • 15.30 – 17.00 gry i zabawy, zakończenie turnusu
ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ 1 GORĄCY POSIŁEK - obiad. Rodzice, we własnym zakresie, zapewniają dzieciom drugie śniadanie i napoje
(ew. aviomarin, gdy autokar).
Prosimy pamiętać o BUTACH NA ZMIANĘ oraz zapewnieniu dziecku odpowiedniego ubrania. (ew. ubrania na zmianę) , stosownie do organizowanych imprez i warunków pogodowych – zgodnie z planem półkolonii (wycieczki).

Z przyczyn niezależnych od organizatora program może ulec zmianie.


III TYDZIEŃ (08.07. – 12.07.2019 r.)

GRUPA I

  PONIEDZIAŁEK 08.07.

 • 07.00 – 09.30 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa, pogadanka nt. zachowania bezpieczeństwa w czasie półkolonii
 • 09.30 – 14.30 Seans filmowy w Kinie Cinema City, film pt.: ,,Paskudy” (godz. 11.00 – 13.00)
 • 14.30 – 15.30 obiad
 • 15.30 – 17.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa

  WTOREK 09.07.

 • 07.00 – 10.30 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa
 • 10.30 – 14.30 basen zakryty „Nowa Gdynia” – potrzebne: kostium kąpielowy, ręcznik, klapki (godz. 12.00 – 13.00)
 • 14.30 – 15.30 obiad
 • 15.30 – 17.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa

  ŚRODA 10.07

 • 07.00 – 09.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa)
 • 09.00 – 13.00 Warsztaty plastyczne ,,Witaj w dżungli! Wyprawa w świat dzikich zwierząt” - Biblioteka im. J. Piłsudskiego, ul. Gdańska 100/102, Łódź (godz. 10.00-11.30)
 • 13.00 – 14.00 obiad
 • 14.00 – 17.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa

  CZWARTEK 11.07.

 • 07.00 – 09.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa)
 • 09.00 – 14.30 Sala zabaw ,,Zabawa Park” - al. J. Piłsudskiego 153, Łódź (godz. 10-13.00)
 • 14.30 – 15.30 obiad
 • 15.30 – 17.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa

  PIĄTEK 12.07.

 • 07.00 – 09.30 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa
 • 09.30 – 13.30 Kręgielnia Grakula (godz. 11.00 – 12.00)
 • 13.30 – 14.30 obiad
 • 14.30 – 17.00 gry i zabawy, zakończenie turnusu
ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ 1 GORĄCY POSIŁEK - obiad. Rodzice, we własnym zakresie, zapewniają dzieciom drugie śniadanie i napoje
(ew. aviomarin, gdy autokar).
Prosimy pamiętać o BUTACH NA ZMIANĘ oraz zapewnieniu dziecku odpowiedniego ubrania. (ew. ubrania na zmianę) , stosownie do organizowanych imprez i warunków pogodowych – zgodnie z planem półkolonii (wycieczki).

Z przyczyn niezależnych od organizatora program może ulec zmianie.


III TYDZIEŃ (08.07. – 12.07.2019 r.)

GRUPA II

  PONIEDZIAŁEK 08.07.

 • 07.00 – 09.30 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa, pogadanka nt. zachowania bezpieczeństwa w czasie półkolonii
 • 09.30 – 14.30 Seans filmowy w Kinie Cinema City, film pt.: ,,Paskudy” (godz. 11.00 – 13.00)
 • 14.30 – 15.30 obiad
 • 15.30 – 17.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa

  WTOREK 09.07.

 • 07.00 – 11.30 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa
 • 11.30 – 15.30 basen zakryty „Nowa Gdynia” – potrzebne: kostium kąpielowy, ręcznik, klapki (godz. 13.00 – 14.00)
 • 15.30 – 16.00 obiad
 • 16.00 – 17.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa

  ŚRODA 10.07

 • 07.00 – 11.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa)
 • 11.00 – 14.30 Warsztaty plastyczne ,,Witaj w dżungli! Wyprawa w świat dzikich zwierząt” - Biblioteka im. J. Piłsudskiego, ul. Gdańska 100/102, Łódź (godz. 12.00-13.30)
 • 14.30 – 15.30 obiad
 • 15.30 – 17.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa

  CZWARTEK 11.07.

 • 07.00 – 09.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa)
 • 09.00 – 14.30 Sala zabaw ,,Zabawa Park” - al. J. Piłsudskiego 153, Łódź (godz. 10-13.00)
 • 14.30 – 15.30 obiad
 • 15.30 – 17.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa

  PIĄTEK 12.07.

 • 07.00 – 09.30 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa
 • 09.30 – 13.30 Kręgielnia Grakula (godz. 11.00 – 12.00)
 • 13.30 – 14.30 obiad
 • 14.30 – 17.00 gry i zabawy, zakończenie turnusu
ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ 1 GORĄCY POSIŁEK - obiad. Rodzice, we własnym zakresie, zapewniają dzieciom drugie śniadanie i napoje
(ew. aviomarin, gdy autokar).
Prosimy pamiętać o BUTACH NA ZMIANĘ oraz zapewnieniu dziecku odpowiedniego ubrania. (ew. ubrania na zmianę) , stosownie do organizowanych imprez i warunków pogodowych – zgodnie z planem półkolonii (wycieczki).

Z przyczyn niezależnych od organizatora program może ulec zmianie.


II TYDZIEŃ (01.07. – 05.07.2019r.)

GRUPA I

  PONIEDZIAŁEK 01.07.

 • 07.00 – 09.30 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa, pogadanka nt. zachowania bezpieczeństwa w czasie półkolonii
 • 09.30 – 14.30 Seans filmowy w Kinie Cinema City, film pt.: ,,Aladyn” (godz. 11.00 – 13.00)
 • 14.30 – 15.30 obiad
 • 15.30 – 17.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa

  WTOREK 02.07.

 • 07.00 – 10.30 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa
 • 10.30 – 14.30 basen zakryty „Nowa Gdynia” – potrzebne: kostium kąpielowy, ręcznik, klapki (godz. 12.00 – 13.00)
 • 14.30 – 15.30 obiad
 • 15.30 – 17.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa

  ŚRODA 03.07.

 • 07.00 – 10.30 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa)
 • 10.30 – 13.00 Zajęcia astronomiczne w Filii nr 3 Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym - Pomorska 16 a, Łódź (godz.10.00-11.00)
 • 13.00 – 14.00 obiad
 • 14.00 – 17.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa

  CZWARTEK 04.07.

 • 07.00 – 09.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa)
 • 09.00 – 14.30 Zajęcia przyrodniczo- leśne, Filia nr 2 OEE ,,W Lesie Łagiewnickim” - ul. Wycieczkowa 107, Łódź (godz. 10.00-12.00)
 • 14.30 – 15.30 obiad
 • 15.30 – 17.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa

  PIĄTEK 05.07.

 • 07.00 – 09.30 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa
 • 09.30 – 13.30 Park trampolin Saltos – Wydawnicza 5, Łódź (godz. 11.00 – 12.00)
 • 13.30 – 14.30 obiad
 • 14.30 – 17.00 gry i zabawy, zakończenie turnusu
ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ 1 GORĄCY POSIŁEK - obiad. Rodzice, we własnym zakresie, zapewniają dzieciom drugie śniadanie i napoje
(ew. aviomarin, gdy autokar).
Prosimy pamiętać o BUTACH NA ZMIANĘ oraz zapewnieniu dziecku odpowiedniego ubrania. (ew. ubrania na zmianę) , stosownie do organizowanych imprez i warunków pogodowych – zgodnie z planem półkolonii (wycieczki).

Z przyczyn niezależnych od organizatora program może ulec zmianie.


II TYDZIEŃ (01.07. – 05.07.2019r.)

GRUPA II

  PONIEDZIAŁEK 01.07.

 • 07.00 – 09.30 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa, pogadanka nt. zachowania bezpieczeństwa w czasie półkolonii
 • 09.30 – 14.30 Seans filmowy w Kinie Cinema City, film pt.: ,,Aladyn” (godz. 11.00 – 13.00)
 • 14.30 – 15.30 obiad
 • 15.30 – 17.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa

  WTOREK 02.07.

 • 07.00 – 11.30 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa
 • 11.30 – 15.30 basen zakryty „Nowa Gdynia” – potrzebne: kostium kąpielowy, ręcznik, klapki (godz. 13.00 – 14.00)
 • 15.30 – 16.00 obiad
 • 16.00 – 17.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa

  ŚRODA 03.07.

 • 07.00 – 11.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa)
 • 11.00 – 13.30 Zajęcia astronomiczne w Filii nr 3 Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym - Pomorska 16 a, Łódź (godz.11.30-12.30)
 • 13.30 – 14.00 obiad
 • 14.00 – 17.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa

  CZWARTEK 04.07.

 • 07.00 – 09.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa)
 • 09.00 – 14.30 Zajęcia przyrodniczo- leśne, Filia nr 2 OEE ,,W Lesie Łagiewnickim” - ul. Wycieczkowa 107, Łódź (godz. 10.00-12.00)
 • 14.30 – 15.30 obiad
 • 15.30 – 17.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa

  PIĄTEK 05.07.

 • 07.00 – 10.30 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa
 • 10.30 – 14.30 Park trampolin Saltos – Wydawnicza 5, Łódź (godz. 11.00 – 12.00)
 • 14.30 – 15.30 obiad
 • 15.30 – 17.00 gry i zabawy, zakończenie turnusu
ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ 1 GORĄCY POSIŁEK - obiad. Rodzice, we własnym zakresie, zapewniają dzieciom drugie śniadanie i napoje
(ew. aviomarin, gdy autokar).
Prosimy pamiętać o BUTACH NA ZMIANĘ oraz zapewnieniu dziecku odpowiedniego ubrania. (ew. ubrania na zmianę) , stosownie do organizowanych imprez i warunków pogodowych – zgodnie z planem półkolonii (wycieczki).

Z przyczyn niezależnych od organizatora program może ulec zmianie.
I TYDZIEŃ (24.06. – 28.06.2019 r.)

GRUPA I

  PONIEDZIAŁEK 24.06.

 • 07.00 – 10.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa, pogadanka nt. zachowania bezpieczeństwa w czasie półkolonii
 • 10.00 – 14.30 Seans filmowy w Kinie Cinema City, film pt.: ,,Panda i Banda” (godz. 11.20 – 13.30)
 • 14.30 – 15.30 obiad
 • 15.30 – 17.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa

  WTOREK 25.06.

 • 07.00 – 08.30 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa
 • 08.30 – 13.30 basen zakryty „Wodny Raj” – potrzebne: kostium kąpielowy, ręcznik, klapki (godz. 10.00 – 11.30)
 • 13.30 – 14.30 obiad
 • 14.30 – 17.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa

  ŚRODA 26.06.

 • 07.00 – 10.30 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa)
 • 10.30 – 14.30 Kręgielnia Grakula (godz.11.00-13.30)
 • 14.30 – 15.30 obiad
 • 15.30 – 17.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa

  CZWARTEK 27.06.

 • 07.00 – 09.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa)
 • 09.00 – 14.30 Sala zabaw ,,Zabawa Park” - al. J. Piłsudskiego 153, Łódź (godz. 10-13.00)
 • 14.30 – 15.30 obiad
 • 15.30 – 17.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa

  PIĄTEK 28.06.

 • 07.00 – 10.30 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa
 • 10.30 – 13.30 Warsztaty plastyczne w Filii nr 3 Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym - Pomorska 16 a, Łódź (godz. 11.00 – 12.30)
 • 13.30 – 14.30 obiad
 • 14.30 – 17.00 gry i zabawy, zakończenie turnusu
ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ 1 GORĄCY POSIŁEK - obiad. Rodzice, we własnym zakresie, zapewniają dzieciom drugie śniadanie i napoje
(ew. aviomarin, gdy autokar).
Prosimy pamiętać o BUTACH NA ZMIANĘ oraz zapewnieniu dziecku odpowiedniego ubrania. (ew. ubrania na zmianę) , stosownie do organizowanych imprez i warunków pogodowych – zgodnie z planem półkolonii (wycieczki).

Z przyczyn niezależnych od organizatora program może ulec zmianie.


I TYDZIEŃ (24.06. – 28.06.2019 r.)

GRUPA II

  PONIEDZIAŁEK 24.06.

 • 07.00 – 10.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa, pogadanka nt. zachowania bezpieczeństwa w czasie półkolonii
 • 10.00 – 14.30 Seans filmowy w Kinie Cinema City, film pt.: ,,Panda i Banda” (godz. 11.20 – 13.30)
 • 14.30 – 15.30 obiad
 • 15.30 – 17.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa

  WTOREK 25.06.

 • 07.00 – 11.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa
 • 11.00 – 15.00 basen zakryty „Wodny Raj” – potrzebne: kostium kąpielowy, ręcznik, klapki (godz. 10.00 – 11.30)
 • 15.00 – 15.30 obiad
 • 15.30 – 17.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa

  ŚRODA 26.06.

 • 07.00 – 10.30 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa)
 • 10.30 – 14.30 Kręgielnia Grakula (godz.11.00-13.30)
 • 14.30 – 15.30 obiad
 • 15.30 – 17.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa

  CZWARTEK 27.06.

 • 07.00 – 09.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa)
 • 09.00 – 14.30 Sala zabaw ,,Zabawa Park” - al. J. Piłsudskiego 153, Łódź (godz. 10-13.00)
 • 14.30 – 15.30 obiad
 • 15.30 – 17.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa

  PIĄTEK 28.06.

 • 07.00 – 10.30 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa
 • 10.30 – 13.30 Warsztaty plastyczne w Filii nr 3 Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym - Pomorska 16 a, Łódź (godz. 11.00 – 12.30)
 • 13.30 – 14.30 obiad
 • 14.30 – 17.00 gry i zabawy, zakończenie turnusu
ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ 1 GORĄCY POSIŁEK - obiad. Rodzice, we własnym zakresie, zapewniają dzieciom drugie śniadanie i napoje
(ew. aviomarin, gdy autokar).
Prosimy pamiętać o BUTACH NA ZMIANĘ oraz zapewnieniu dziecku odpowiedniego ubrania. (ew. ubrania na zmianę) , stosownie do organizowanych imprez i warunków pogodowych – zgodnie z planem półkolonii (wycieczki).

Z przyczyn niezależnych od organizatora program może ulec zmianie.

| Menu |
© 2019 CZP 1 91-818 Łódź ul. Zawiszy Czarnego 39 tel. 426550600

  NOWOŚCI    TVi TVi
TELEWIZJA TVi INTERNETOWA
TVi   DOSTĘPNA na:  WWW, Androidzie, ISO i Smart Tv !!!

NOWOŚCI Tvi:
» MONIKA KUSZYŃSKA Z ZESPOŁEM - KONCERT
» MĘSKI PUNKT WIDZENIA - szanty
» KULTURALNE RÓŻNE MOWY I ROZMOWY cz 5
» Folkowe Inspiracje 2019
» MONIUSZKO I GITARA
» „STRASZNY DWÓR” - Stanisław Moniuszko
» VII OGÓLNOPOLSKI KONKURS KEYBOARDOWY
» KONCERT Z OKAZJI 35 LECIE ORFFA
» „HALKA” - Stanisław Moniuszko
» KONCERT ZESPOŁU „S B B”
» KONCERT ZESPOŁU „VINYL”
» STANISŁAW MONIUSZKO „Śpiewnik domowy”
» FASHION DEBIUT 2019
» GALA ART.TELE.DISC. 2019
» OPUS - MIKROGRANTY
» FLAMENCO
» Wspólnie śpiewamy pieśni patriotyczne
» 11. LETNIA AKADEMIA JAZZU
» „KONCERT NA BIS” 1 ŁÓDZKA ORKIESTRA GITAROWA
» KULTURALNE RÓŻNE MOWY I ROZMOWY » CZYTA SIĘ
» Mój Akordeon
» Krystyna Prońko, Fabryka Wełny
» KONCERT WAKACYJNY ORFFA 2018
» KONCERT Z OKAZJI XV LECIA 1 ŁÓDZKIEJ ORKIESTRY GITAROWEJ
» Kacper Andrzejewski, Olga Fidrysiak, Big Band Fabryka Wełny
» „GRAJ GITARO GRAJ”
» „Podróż w stylu retro”
» TEATR "LUSTRO"
» GALA FINAŁOWA ART.TELE.DISC 2018
» PIOSENKA NIEJEDNO MA IMIĘ
» SWINGUJĄCE WALENTYNKI
» JESIEŃ ŻYCIA? WIOSNA MOŻLIWOŚCI!
» „DZIADEK DO ORZECHÓW”
» KULTURALNE RÓŻNE MOWY I ROZMOWY część 3 « KRZYSZTOF RACZYŃSKI
» JERZY RYBIŃSKI « Klub Nauczyciela
» J.Haydn - Symfonia g-moll « POLISH CAMERATA
» KULTURALNE RÓŻNE MOWY I ROZMOWY część 2 « ROZMOWA O ZNAKACH
» LETNIA AKADEMIA JAZZU
» „DUCHY I LUDZIE” - horror
» „CZAROWNICA Z SZAFY NA SZCZOTKI”
» „ALICJA WKRAINIE CZARÓW”
» KONCERT WAKACYJNY » ORFFA
» WERNISAŻ WYSTAWY MONOTYPII
ELŻBIETA ŁACINA
» "MUZYCZNA NIEPOWAGA" koncert
1 ŁÓDZKIEJ ORKIESTRY GITAROWEJ
» KULTURALNE RÓŻNE MOWY I ROZMOWY część 1 «Łódzki Szlak Kobiet»
» WYMIANY MIĘDZYNARODOWE MŁODZIEŻY
» FASHION DEBIUT 2017
» ART.TELE.DISC. ŁÓDŹ 2017
» 8 MARCA w CZP 1
» „SEN NOCY LETNIEJ”
» „NASZE KLIPY KOLĘDOWE”
» FLAŁERSI - UNPLUGGED
» EL - MUZYKA
» Andrzej Garczarek » koncert
» RECITAL FORTEPIANOWY W. NAWRATA
» „BIGIEL NA MŁYNARSKIEJ”
» STYLOWY KONCERY
» GALA TANECZNA - 10 LAT "FAME"
» FASHION DEBIUT 2016
» JAN SEBASTIAN BACH
KOMPOZYTOR WSZECHCZASÓW
» „MARZENKI” 2016
» "MOJA PIAF"
» SCENA KAMERALNA vol. 3
» Wywiady z nauczycielami CZP 1
(SIEDLISKO KULTURY)

» GIGANCI GITARY
» Koncert Wakacyjny - ORFFA
» Wykład - Sztuka Starożytna