Półkolonie lato w CZP nr 1INFORMACJA DLA RODZICÓW

WPŁATY TYLKO PRZELEWEM BANKOWYM!!!
Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1, ul. Zawiszy Czarnego 39, 91 – 818 Łódź nr konta: 29 1560 0013 2028 0025 1880 1005
(tytułem: imię i nazwisko dziecka, termin turnusu, CZP1)

WPŁATA I ODDANIE WYPEŁNIONEJ KARTY ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA
(RUBRYKI NR II ORAZ PODPIS RODZICA/OPIEKUNA!!!)
W TERMINIE JEST WARUNKIEM ZAPEWNIENIA DZIECKU MIEJSCA NA PÓŁKOLONIACH.

Uwaga:
Z powodów organizacyjnych ew. zwrot wpłaty za tydzień półkolonii jest możliwy wyłącznie w przypadku zgłoszenia nieobecności dziecka najpóźniej na 4 dni (tj. do czwartku, do godz. 15.00) przed rozpoczęciem tygodnia półkolonii, co uprawnia do zwrotu kosztów. W pozostałych przypadkach za nieobecność uczestnika, nieobecność w pojedyncze dni lub rezygnację w trakcie trwania danego tygodnia zwrot kosztów nie przysługuje.


REGULAMIN PÓŁKOLONII

1. Zajęcia półkolonijne odbywają się w godz. 08.00 – 16.00.
2. Uczestnicy półkolonii przestrzegają uwag zawartych w „Planie zajęć”.
3. O konieczności wprowadzenia ewentualnych zmian w „Planie zajęć” Organizator zobowiązuje się poinformować rodziców lub opiekunów prawnych dziecka możliwie jak najszybciej.
4. Za dewastowanie i przywłaszczanie mienia odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni uczestnika (KC Art. 427).
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione przez uczestnika.
6. Uczestnicy półkolonii zobowiązani są do przestrzegania zasad BHP i P.Poż.
7. Wpłata i oddanie wypełnionej karty zgłoszenia uczestnika w terminie jest warunkiem zapewnienia dziecku miejsca na półkoloniach.
8. W przypadku nie stosowania się do regulaminu półkolonii Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia uczestnika z półkolonii.
9. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w półkoloniach rodzice lub opiekunowie prawni dziecka zobowiązani są do poinformowania o tym organizatora na 4 dni (tj. do czwartku, do godz. 15.00) przed rozpoczęciem tygodnia półkolonii, co uprawnia do zwrotu kosztów.
10. W pozostałych przypadkach za nieobecność uczestnika lub rezygnację w trakcie trwania danego tygodnia zwrot kosztów nie przysługuje.Program półkolonii letnich 2018 w CZP 1


VI TYDZIEŃ (30.07. – 03.08. 2018 r.)

GRUPA I

  PONIEDZIAŁEK 30.07.

 • 08.00 – 08.30 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa, pogadanka nt. zachowania bezpieczeństwa w czasie półkolonii
 • 08.30 – 13.30 Seans filmowy w Kinie Cinema City, film pt.: ,,Książę Czaruś” (godz. 10.30 – 12.30)
 • 13.30 – 14.30 obiad
 • 14.30 – 16.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa

  WTOREK 31.07.

 • 08.00 – 09.30 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa
 • 09.30 – 13.00 Sala zabaw ,,Twister” (godz. 10.00 – 12.00) Potrzebne: strój sportowy i skarpetki na zmianę
 • 13.00 – 14.00 obiad
 • 14.00 – 16.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa

  ŚRODA 01.08.

 • 08.00 – 08.30 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa)
 • 08.30 – 13.00 Park trampolin Saltos – ul. Wydawnicza 5, Łódź (godz.10.00-11.00) Potrzebne: strój sportowy
 • 13.00 – 14.00 obiad
 • 14.00 – 16.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa

  CZWARTEK 02.08.

 • 08.00 – 09.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa)
 • 09.00 – 13.30 basen zakryty „Wodny Raj” – potrzebne: kostium kąpielowy, ręcznik, klapki (godz. 10.30 – 12.00)
 • 13.30 – 14.00 obiad
 • 14.00 – 16.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa

  PIĄTEK 03.08.

 • 08.00 – 09.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa
 • 09.00 – 14.00 Park linowy w Arturówku(godz. 10.00 – 12.00)
 • 14.00 – 15.00 obiad
 • 15.00 – 16.00 gry i zabawy, zakończenie turnusu
ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ 1 GORĄCY POSIŁEK - obiad. Rodzice, we własnym zakresie, zapewniają dzieciom drugie śniadanie i napoje
(ew. aviomarin, gdy autokar).
Prosimy pamiętać o BUTACH NA ZMIANĘ oraz zapewnieniu dziecku odpowiedniego ubrania. (ew. ubrania na zmianę) , stosownie do organizowanych imprez i warunków pogodowych – zgodnie z planem półkolonii (wycieczki).

Z przyczyn niezależnych od organizatora program może ulec zmianie.


VI TYDZIEŃ (30.07. – 03.08. 2018 r.)

GRUPA II

  PONIEDZIAŁEK 30.07.

 • 08.00 – 08.30 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa, pogadanka nt. zachowania bezpieczeństwa w czasie półkolonii
 • 08.30 – 13.30 Seans filmowy w Kinie Cinema City, film pt.: ,,Książę Czaruś” (godz. 10.30 – 12.30)
 • 13.30 – 14.30 obiad
 • 14.30 – 16.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa

  WTOREK 31.07.

 • 08.00 – 11.30 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa
 • 11.30 – 14.30 Sala zabaw ,,Twister” (godz. 12.00 – 14.00) Potrzebne: strój sportowy i skarpetki na zmianę
 • 14.30 – 15.00 obiad
 • 14.00 – 16.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa

  ŚRODA 01.08.

 • 08.00 – 09.30 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa)
 • 09.30 – 14.00 Park trampolin Saltos – ul. Wydawnicza 5, Łódź (godz.11.00-12.00) Potrzebne: strój sportowy
 • 14.00 – 15.00 obiad
 • 15.00 – 16.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa

  CZWARTEK 02.08.

 • 08.00 – 11.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa)
 • 11.00 – 15.00 basen zakryty „Wodny Raj” – potrzebne: kostium kąpielowy, ręcznik, klapki (godz. 12.00 – 13.30)
 • 15.00 – 15.30 obiad
 • 15.30 – 16.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa

  PIĄTEK 03.08.

 • 08.00 – 09.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa
 • 09.00 – 14.00 Park linowy w Arturówku(godz. 10.00 – 12.00)
 • 14.00 – 15.00 obiad
 • 15.00 – 16.00 gry i zabawy, zakończenie turnusu
ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ 1 GORĄCY POSIŁEK - obiad. Rodzice, we własnym zakresie, zapewniają dzieciom drugie śniadanie i napoje
(ew. aviomarin, gdy autokar).
Prosimy pamiętać o BUTACH NA ZMIANĘ oraz zapewnieniu dziecku odpowiedniego ubrania. (ew. ubrania na zmianę) , stosownie do organizowanych imprez i warunków pogodowych – zgodnie z planem półkolonii (wycieczki).

Z przyczyn niezależnych od organizatora program może ulec zmianie.


V TYDZIEŃ (23.07. – 27.07. 2018 r.)

GRUPA I

  PONIEDZIAŁEK 23.07.

 • 08.00 – 09.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa, pogadanka nt. zachowania bezpieczeństwa w czasie półkolonii
 • 09.00 – 14.00 Seans filmowy w Kinie Cinema City, film pt.: ,,Wyszczekani” (godz. 11.00 – 13.00)
 • 14.00 – 15.00 obiad
 • 15.00 – 16.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa

  WTOREK 24.07.

 • 08.00 – 09.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa
 • 09.00 – 13.00 MOSiR (ul. Małachowskiego 5/7,Łódź) – zajęcia sportowe (godz. 10.00 – 11.00) Potrzebne: strój i obuwie sportowe
 • 13.00 – 14.00 obiad
 • 14.00 – 16.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa

  ŚRODA 25.07.

 • 08.00 – 09.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa)
 • 09.00 – 13.00 Warsztaty plastyczne (godz.09.30-11.00) (w Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Arego Sternfelda)
 • 13.00 – 14.00 obiad
 • 14.00 – 16.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa

  CZWARTEK 26.07.

 • 08.00 – 09.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa)
 • 09.00 – 13.30 basen zakryty „Wodny Raj” – potrzebne: kostium kąpielowy, ręcznik, klapki (godz. 10.30 – 12.00)
 • 13.30 – 14.00 obiad
 • 14.00 – 16.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa

  PIĄTEK 27.07.

 • 08.00 – 09.30 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa
 • 09.30 – 13.00 Kręgielnia Grakula(godz. 10.00 – 12.00)
 • 13.00 – 14.00 obiad
 • 14.00 – 16.00 gry i zabawy, zakończenie turnusu
ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ 1 GORĄCY POSIŁEK - obiad. Rodzice, we własnym zakresie, zapewniają dzieciom drugie śniadanie i napoje
(ew. aviomarin, gdy autokar).
Prosimy pamiętać o BUTACH NA ZMIANĘ oraz zapewnieniu dziecku odpowiedniego ubrania. (ew. ubrania na zmianę) , stosownie do organizowanych imprez i warunków pogodowych – zgodnie z planem półkolonii (wycieczki).

Z przyczyn niezależnych od organizatora program może ulec zmianie.


V TYDZIEŃ (23.07. – 27.07. 2018 r.)

GRUPA II

  PONIEDZIAŁEK 23.07.

 • 08.00 – 09.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa, pogadanka nt. zachowania bezpieczeństwa w czasie półkolonii
 • 09.00 – 14.00 Seans filmowy w Kinie Cinema City, film pt.: ,,Wyszczekani” (godz. 11.00 – 13.00)
 • 14.00 – 15.00 obiad
 • 15.00 – 16.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa

  WTOREK 24.07.

 • 08.00 – 11.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa
 • 11.00 – 14.30 MOSiR (ul. Małachowskiego 5/7,Łódź) – zajęcia sportowe (godz. 10.00 – 11.00) Potrzebne: strój i obuwie sportowe
 • 14.30 – 15.00 obiad
 • 15.00 – 16.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa

  ŚRODA 25.07.

 • 08.00 – 11.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa)
 • 11.00 – 14.00 Warsztaty plastyczne (godz.09.30-11.00) (w Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Arego Sternfelda)
 • 14.00 – 15.00 obiad
 • 15.00 – 16.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa

  CZWARTEK 26.07.

 • 08.00 – 11.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa)
 • 11.00 – 15.00 basen zakryty „Wodny Raj” – potrzebne: kostium kąpielowy, ręcznik, klapki (godz. 12.00 – 13.30)
 • 15.00 – 15.30 obiad
 • 15.30 – 16.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa

  PIĄTEK 27.07.

 • 08.00 – 09.30 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa
 • 09.30 – 13.00 Kręgielnia Grakula(godz. 10.00 – 12.00)
 • 13.00 – 14.00 obiad
 • 14.00 – 16.00 gry i zabawy, zakończenie turnusu
ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ 1 GORĄCY POSIŁEK - obiad. Rodzice, we własnym zakresie, zapewniają dzieciom drugie śniadanie i napoje
(ew. aviomarin, gdy autokar).
Prosimy pamiętać o BUTACH NA ZMIANĘ oraz zapewnieniu dziecku odpowiedniego ubrania. (ew. ubrania na zmianę) , stosownie do organizowanych imprez i warunków pogodowych – zgodnie z planem półkolonii (wycieczki).

Z przyczyn niezależnych od organizatora program może ulec zmianie.


IV TYDZIEŃ (16.07. – 20.07. 2018 r.)

GRUPA I

  PONIEDZIAŁEK 16.07.

 • 08.00 – 10.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa, pogadanka nt. zachowania bezpieczeństwa w czasie półkolonii
 • 10.00 – 14.30 Seans filmowy w Kinie Cinema City, film pt.: ,,Iniemamocni 2” (godz. 11.40 – 13.40)
 • 14.30 – 15.30 obiad
 • 15.30 – 16.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa

  WTOREK 17.07.

 • 07.45 – 13.30 Motodrom – zajęcia w miasteczku ruchu drogowego, ul. Parkowa 1, Łódź (godz. 09.00 – 11.00)
 • 13.30 – 14.30 obiad
 • 14.30 – 16.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa

  ŚRODA 18.07.

 • 08.00 – 13.00 00 Narodowy Bank Polski – zajęcia edukacyjne (godz.09.00-11.30) (al. Kościuszki 14, Łódź)
 • 13.00 – 14.00 obiad
 • 14.00 – 16.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa

  CZWARTEK 19.07.

 • 08.00 – 09.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa)
 • 09.00 – 13.30 basen zakryty „Wodny Raj” – potrzebne: kostium kąpielowy, ręcznik, klapki (godz. 10.30 – 12.00)
 • 13.30 – 14.00 obiad
 • 14.00 – 16.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa

  PIĄTEK 20.07.

 • 08.00 – 09.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa
 • 09.00 – 13.00 Muzeum Sztuki 2 - warsztaty, ul. Ogrodowa 19, Łódź, (godz. 10.00 – 11.30)
 • 13.00 – 14.00 obiad
 • 14.00 – 16.00 gry i zabawy, zakończenie turnusu
ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ 1 GORĄCY POSIŁEK - obiad. Rodzice, we własnym zakresie, zapewniają dzieciom drugie śniadanie i napoje
(ew. aviomarin, gdy autokar).
Prosimy pamiętać o BUTACH NA ZMIANĘ oraz zapewnieniu dziecku odpowiedniego ubrania. (ew. ubrania na zmianę) , stosownie do organizowanych imprez i warunków pogodowych – zgodnie z planem półkolonii (wycieczki).

Z przyczyn niezależnych od organizatora program może ulec zmianie.


IV TYDZIEŃ (16.07. – 20.07. 2018 r.)

GRUPA II

  PONIEDZIAŁEK 16.07.

 • 08.00 – 10.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa, pogadanka nt. zachowania bezpieczeństwa w czasie półkolonii
 • 10.00 – 14.30 Seans filmowy w Kinie Cinema City, film pt.: ,,Iniemamocni 2” (godz. 11.40 – 13.40)
 • 14.30 – 15.30 obiad
 • 15.30 – 16.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa

  WTOREK 17.07.

 • 08.00 – 09.30 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa
 • 09.30 – 14.30 Motodrom – zajęcia w miasteczku ruchu drogowego, ul. Parkowa 1, Łódź (godz. 09.00 – 11.00)
 • 14.30 – 15.30 obiad
 • 15.30 – 16.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa

  ŚRODA 18.07.

 • 08.00 – 11.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa)
 • 11.00 – 14.30 Narodowy Bank Polski – zajęcia edukacyjne (godz.09.00-11.30) (al. Kościuszki 14, Łódź)
 • 14.30 – 15.00 obiad
 • 15.00 – 16.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa

  CZWARTEK 19.07.

 • 08.00 – 11.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa)
 • 11.00 – 15.00 basen zakryty „Wodny Raj” – potrzebne: kostium kąpielowy, ręcznik, klapki (godz. 12.00 – 13.30)
 • 15.00 – 15.30 obiad
 • 15.30 – 16.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa

  PIĄTEK 20.07.

 • 08.00 – 10.30 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa
 • 10.30 – 14.00 Muzeum Sztuki 2 - warsztaty, ul. Ogrodowa 19, Łódź, (godz. 10.00 – 11.30)
 • 14.00 – 15.00 obiad
 • 15.00 – 16.00 gry i zabawy, zakończenie turnusu
ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ 1 GORĄCY POSIŁEK - obiad. Rodzice, we własnym zakresie, zapewniają dzieciom drugie śniadanie i napoje
(ew. aviomarin, gdy autokar).
Prosimy pamiętać o BUTACH NA ZMIANĘ oraz zapewnieniu dziecku odpowiedniego ubrania. (ew. ubrania na zmianę) , stosownie do organizowanych imprez i warunków pogodowych – zgodnie z planem półkolonii (wycieczki).

Z przyczyn niezależnych od organizatora program może ulec zmianie.


III TYDZIEŃ (09.07. – 13.07. 2018 r.)

GRUPA I

  PONIEDZIAŁEK 09.07.

 • 08.00 – 09.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa, pogadanka nt. zachowania bezpieczeństwa w czasie półkolonii
 • 09.00 – 13.30 Seans filmowy w Kinie Cinema City, film pt.: ,,Kuba Guzik” (godz. 10.50 – 12.30)
 • 13.30 – 14.30 obiad
 • 14.30 – 16.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa

  WTOREK 10.07.

 • 08.00 – 09.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa
 • 09.00 – 14.00 Park linowy w Arturówku (godz. 10.00 – 13.00)
 • 14.00 – 15.00 obiad
 • 15.00 – 16.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa

  ŚRODA 11.07.

 • 08.00 – 09.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa)
 • 09.00 – 13.00 Warsztaty plastyczne (godz.09.30-11.00) (w Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Arego Sternfelda)
 • 13.00 – 14.00 obiad
 • 14.00 – 16.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa

  CZWARTEK 12.07.

 • 08.00 – 09.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa)
 • 09.00 – 13.30 basen zakryty „Wodny Raj” – potrzebne: kostium kąpielowy, ręcznik, klapki (godz. 10.30 – 12.00)
 • 13.30 – 14.00 obiad
 • 14.00 – 16.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa

  PIĄTEK 13.07.

 • 08.00 – 09.30 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa
 • 09.30 – 13.00 Sala zabaw ,,Twister” (godz. 10.00 – 12.00)
 • 13.00 – 14.00 obiad
 • 14.00 – 16.00 gry i zabawy, zakończenie turnusu
ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ 1 GORĄCY POSIŁEK - obiad. Rodzice, we własnym zakresie, zapewniają dzieciom drugie śniadanie i napoje
(ew. aviomarin, gdy autokar).
Prosimy pamiętać o BUTACH NA ZMIANĘ oraz zapewnieniu dziecku odpowiedniego ubrania. (ew. ubrania na zmianę) , stosownie do organizowanych imprez i warunków pogodowych – zgodnie z planem półkolonii (wycieczki).

Z przyczyn niezależnych od organizatora program może ulec zmianie.


III TYDZIEŃ (09.07. – 13.07. 2018 r.)

GRUPA II

  PONIEDZIAŁEK 09.07.

 • 08.00 – 09.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa, pogadanka nt. zachowania bezpieczeństwa w czasie półkolonii
 • 09.00 – 13.30 Seans filmowy w Kinie Cinema City, film pt.: ,,Kuba Guzik” (godz. 10.50 – 12.30)
 • 13.30 – 14.30 obiad
 • 14.30 – 16.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa

  WTOREK 10.07.

 • 08.00 – 09.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa
 • 09.00 – 14.00 Park linowy w Arturówku (godz. 10.00 – 13.00)
 • 14.00 – 15.00 obiad
 • 15.00 – 16.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa

  ŚRODA 11.07.

 • 08.00 – 11.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa)
 • 11.00 – 14.00 Warsztaty plastyczne (godz.09.30-11.00) (w Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Arego Sternfelda)
 • 14.00 – 15.00 obiad
 • 15.00 – 16.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa

  CZWARTEK 12.07.

 • 08.00 – 11.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa)
 • 11.00 – 15.00 basen zakryty „Wodny Raj” – potrzebne: kostium kąpielowy, ręcznik, klapki (godz. 12.00 – 13.30)
 • 15.00 – 15.30 obiad
 • 15.30 – 16.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa

  PIĄTEK 13.07.

 • 08.00 – 11.30 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa
 • 11.30 – 14.30 Sala zabaw ,,Twister” (godz. 10.00 – 12.00)
 • 14.30 – 15.00 obiad
 • 15.00 – 16.00 gry i zabawy, zakończenie turnusu
ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ 1 GORĄCY POSIŁEK - obiad. Rodzice, we własnym zakresie, zapewniają dzieciom drugie śniadanie i napoje
(ew. aviomarin, gdy autokar).
Prosimy pamiętać o BUTACH NA ZMIANĘ oraz zapewnieniu dziecku odpowiedniego ubrania. (ew. ubrania na zmianę) , stosownie do organizowanych imprez i warunków pogodowych – zgodnie z planem półkolonii (wycieczki).

Z przyczyn niezależnych od organizatora program może ulec zmianie.


II TYDZIEŃ (02.07. – 06.07. 2018 r.)

GRUPA I

  PONIEDZIAŁEK 02.07.

 • 08.00 – 08.30 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa, pogadanka nt. zachowania bezpieczeństwa w czasie półkolonii
 • 08.30 – 13.00 Seans filmowy w Kinie Cinema City, film pt.: ,,Uprowadzona Księżniczka” (godz. 10.00 – 11.30)
 • 13.00 – 14.30 obiad
 • 14.30 – 16.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa

  WTOREK 03.07.

 • 08.00 – 09.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa
 • 09.00 – 13.00 MOSiR (ul. Małachowskiego 5/7,Łódź) – zajęcia sportowe (godz. 10.00 – 11.00) Potrzebne: strój i obuwie sportowe
 • 13.00 – 14.00 obiad
 • 14.00 – 16.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa

  ŚRODA 04.07.

 • 08.00 – 09.30 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa)
 • 09.30 – 13.00 Warsztaty animacji (godz.10.00-11.30) (w Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Arego Sternfelda)
 • 13.00 – 14.00 obiad
 • 14.00 – 16.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa

  CZWARTEK 05.07.

 • 08.00 – 09.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa)
 • 09.00 – 13.30 basen zakryty „Wodny Raj” – potrzebne: kostium kąpielowy, ręcznik, klapki (godz. 10.30 – 12.00)
 • 13.30 – 14.00 obiad
 • 14.00 – 16.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa

  PIĄTEK 06.07.

 • 08.00 – 09.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa
 • 09.00 – 13.30 Ośrodek Edukacji Ekologicznej (ul. Wycieczkowa 107, Łódź) – zajęcia przyrodniczo – leśne (godz. 10.00 – 12.00)
 • 13.30 – 14.30 obiad
 • 14.30 – 16.00 gry i zabawy, zakończenie turnusu
ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ 1 GORĄCY POSIŁEK - obiad. Rodzice, we własnym zakresie, zapewniają dzieciom drugie śniadanie i napoje
(ew. aviomarin, gdy autokar).
Prosimy pamiętać o BUTACH NA ZMIANĘ oraz zapewnieniu dziecku odpowiedniego ubrania. (ew. ubrania na zmianę) , stosownie do organizowanych imprez i warunków pogodowych – zgodnie z planem półkolonii (wycieczki).

Z przyczyn niezależnych od organizatora program może ulec zmianie.


II TYDZIEŃ (02.07. – 06.07. 2018 r.)

GRUPA II

  PONIEDZIAŁEK 02.07.

 • 08.00 – 08.30 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa, pogadanka nt. zachowania bezpieczeństwa w czasie półkolonii
 • 08.30 – 13.00 Seans filmowy w Kinie Cinema City, film pt.: ,,Uprowadzona Księżniczka” (godz. 10.00 – 11.30)
 • 13.00 – 14.30 obiad
 • 14.30 – 16.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa

  WTOREK 03.07.

 • 08.00 – 11.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa
 • 11.00 – 14.30 MOSiR (ul. Małachowskiego 5/7,Łódź) – zajęcia sportowe (godz. 12.00 – 13.00) Potrzebne: strój i obuwie sportowe
 • 14.30 – 15.00 obiad
 • 15.00 – 16.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa

  ŚRODA 04.07.

 • 08.00 – 11.30 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa)
 • 11.30 – 14.00 Warsztaty animacji (godz.12.00-13.30) (w Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Arego Sternfelda)
 • 14.00 – 14.30 obiad
 • 14.30 – 16.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa

  CZWARTEK 05.07.

 • 08.00 – 11.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa)
 • 11.00 – 15.00 basen zakryty „Wodny Raj” – potrzebne: kostium kąpielowy, ręcznik, klapki (godz. 12.00 – 13.30)
 • 15.00 – 15.30 obiad
 • 15.30 – 16.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa

  PIĄTEK 06.07.

 • 08.00 – 09.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa
 • 09.00 – 13.30 Ośrodek Edukacji Ekologicznej (ul. Wycieczkowa 107, Łódź) – zajęcia przyrodniczo – leśne (godz. 10.00 – 12.00)
 • 13.30 – 14.30 obiad
 • 14.30 – 16.00 gry i zabawy, zakończenie turnusu
ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ 1 GORĄCY POSIŁEK - obiad. Rodzice, we własnym zakresie, zapewniają dzieciom drugie śniadanie i napoje
(ew. aviomarin, gdy autokar).
Prosimy pamiętać o BUTACH NA ZMIANĘ oraz zapewnieniu dziecku odpowiedniego ubrania. (ew. ubrania na zmianę) , stosownie do organizowanych imprez i warunków pogodowych – zgodnie z planem półkolonii (wycieczki).

Z przyczyn niezależnych od organizatora program może ulec zmianie.


I TYDZIEŃ (25.06. – 29.06. 2018 r.)

GRUPA I

  PONIEDZIAŁEK 25.06.

 • 08.00 – 09.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa, pogadanka nt. zachowania bezpieczeństwa w czasie półkolonii
 • 09.00 – 13.00 Seans filmowy w Kinie Cinema City, film pt.: ,,Futrzaki” (godz. 10.20 – 12.00)
 • 13.00 – 14.30 obiad
 • 14.30 – 16.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa

  WTOREK 26.06.

 • 08.00 – 09.30 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa
 • 09.30 – 13.00 Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Arego Sternfelda, obserwacja nieba, eksperymentarium (godz. 10.00 – 11.30)
 • 13.00 – 14.00 obiad
 • 14.00 – 16.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa

  ŚRODA 27.06.

 • 08.00 – 09.30 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa)
 • 09.30 – 13.00 Warsztaty mydlarskie (godz.10.00-11.30) (w Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Arego Sternfelda)
 • 13.00 – 14.00 obiad
 • 14.00 – 16.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa

  CZWARTEK 28.06.

 • 08.00 – 08.30 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa)
 • 08.30 – 13.00 basen zakryty „Wodny Raj” – potrzebne: kostium kąpielowy, ręcznik, klapki (godz. 09.30 – 11.30)
 • 13.00 – 14.00 obiad
 • 14.00 – 16.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa

  PIĄTEK 29.06.

 • 08.00 – 09.30 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa
 • 09.30 – 13.00 Kręgielnia Grakula(godz. 10.00 – 12.00)
 • 13.00 – 14.00 obiad
 • 14.00 – 16.00 gry i zabawy, zakończenie turnusu
ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ 1 GORĄCY POSIŁEK - obiad. Rodzice, we własnym zakresie, zapewniają dzieciom drugie śniadanie i napoje
(ew. aviomarin, gdy autokar).
Prosimy pamiętać o BUTACH NA ZMIANĘ oraz zapewnieniu dziecku odpowiedniego ubrania. (ew. ubrania na zmianę) , stosownie do organizowanych imprez i warunków pogodowych – zgodnie z planem półkolonii (wycieczki).

Z przyczyn niezależnych od organizatora program może ulec zmianie.


I TYDZIEŃ (25.06. – 29.06. 2018 r.))

GRUPA II

  PONIEDZIAŁEK 25.06.

 • 08.00 – 09.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa, pogadanka nt. zachowania bezpieczeństwa w czasie półkolonii
 • 09.00 – 13.00 Seans filmowy w Kinie Cinema City, film pt.: ,,Futrzaki” (godz. 10.20 – 12.00)
 • 13.00 – 14.30 obiad
 • 14.30 – 16.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa

  WTOREK 26.06.

 • 08.00 – 11.30 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa
 • 11.30 – 14.30 Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Arego Sternfelda, obserwacja nieba, eksperymentarium (godz. 10.00 – 11.30)
 • 14.30 – 15.00 obiad
 • 15.00 – 16.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa

  ŚRODA 27.06.

 • 08.00 – 11.30 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa)
 • 11.30 – 14.00 Warsztaty mydlarskie (godz.12.00-13.30) (w Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Arego Sternfelda)
 • 14.00 – 15.00 obiad
 • 15.00 – 16.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa

  CZWARTEK 28.06.

 • 08.00 – 10.30 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa)
 • 10.30 – 15.00 basen zakryty „Wodny Raj” – potrzebne: kostium kąpielowy, ręcznik, klapki (godz. 12.00 – 14.00)
 • 15.00 – 15.30 obiad
 • 15.30 – 16.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa

  PIĄTEK 29.06.

 • 08.00 – 09.30 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa
 • 09.30 – 13.00 Kręgielnia Grakula(godz. 10.00 – 12.00)
 • 13.00 – 14.00 obiad
 • 14.00 – 16.00 gry i zabawy, zakończenie turnusu
ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ 1 GORĄCY POSIŁEK - obiad. Rodzice, we własnym zakresie, zapewniają dzieciom drugie śniadanie i napoje
(ew. aviomarin, gdy autokar).
Prosimy pamiętać o BUTACH NA ZMIANĘ oraz zapewnieniu dziecku odpowiedniego ubrania. (ew. ubrania na zmianę) , stosownie do organizowanych imprez i warunków pogodowych – zgodnie z planem półkolonii (wycieczki).

Z przyczyn niezależnych od organizatora program może ulec zmianie.| Menu |
© 2018 CZP1 91-818 Łódź ul. Zawiszy Czarnego 39 tel. 426550600

  NOWOŚCI    TVi TVi
TELEWIZJA TVi INTERNETOWA
TVi   DOSTĘPNA na:  WWW, Androidzie, ISO i Smart Tv !!!

NOWOŚCI Tvi:
» KULTURALNE RÓŻNE MOWY I ROZMOWY » CZYTA SIĘ
» Mój Akordeon
» Krystyna Prońko, Fabryka Wełny
» KONCERT WAKACYJNY ORFFA 2018
» KONCERT Z OKAZJI XV LECIA 1 ŁÓDZKIEJ ORKIESTRY GITAROWEJ
» Kacper Andrzejewski, Olga Fidrysiak, Big Band Fabryka Wełny
» „GRAJ GITARO GRAJ”
» „Podróż w stylu retro”
» TEATR "LUSTRO"
» GALA FINAŁOWA ART.TELE.DISC 2018
» PIOSENKA NIEJEDNO MA IMIĘ
» SWINGUJĄCE WALENTYNKI
» JESIEŃ ŻYCIA? WIOSNA MOŻLIWOŚCI!
» „DZIADEK DO ORZECHÓW”
» KULTURALNE RÓŻNE MOWY I ROZMOWY część 3 « KRZYSZTOF RACZYŃSKI
» JERZY RYBIŃSKI « Klub Nauczyciela
» J.Haydn - Symfonia g-moll « POLISH CAMERATA
» KULTURALNE RÓŻNE MOWY I ROZMOWY część 2 « ROZMOWA O ZNAKACH
» LETNIA AKADEMIA JAZZU
» „DUCHY I LUDZIE” - horror
» „CZAROWNICA Z SZAFY NA SZCZOTKI”
» „ALICJA WKRAINIE CZARÓW”
» KONCERT WAKACYJNY » ORFFA
» WERNISAŻ WYSTAWY MONOTYPII
ELŻBIETA ŁACINA
» "MUZYCZNA NIEPOWAGA" koncert
1 ŁÓDZKIEJ ORKIESTRY GITAROWEJ
» KULTURALNE RÓŻNE MOWY I ROZMOWY część 1 «Łódzki Szlak Kobiet»
» WYMIANY MIĘDZYNARODOWE MŁODZIEŻY
» FASHION DEBIUT 2017
» ART.TELE.DISC. ŁÓDŹ 2017
» 8 MARCA w CZP 1
» „SEN NOCY LETNIEJ”
» „NASZE KLIPY KOLĘDOWE”
» FLAŁERSI - UNPLUGGED
» EL - MUZYKA
» Andrzej Garczarek » koncert
» RECITAL FORTEPIANOWY W. NAWRATA
» „BIGIEL NA MŁYNARSKIEJ”
» STYLOWY KONCERY
» GALA TANECZNA - 10 LAT "FAME"
» FASHION DEBIUT 2016
» JAN SEBASTIAN BACH
KOMPOZYTOR WSZECHCZASÓW
» „MARZENKI” 2016
» "MOJA PIAF"
» SCENA KAMERALNA vol. 3
» Wywiady z nauczycielami CZP 1
(SIEDLISKO KULTURY)

» GIGANCI GITARY
» Koncert Wakacyjny - ORFFA
» Wykład - Sztuka Starożytna