Półkolonie lato w CZP nr 1INFORMACJA DLA RODZICÓW

Tygodniowy koszt półkolonii: 50 zł (5 dni) za dziecko

Opłat za półkolonie letnie można dokonywać od 1 czerwca 2017 r. (pon., śr., czw., pt., godz. 14-17,wt. 14-16 ), w kasie CZP nr 1, ul. Zawiszy Czarnego 39.
lub
przelewem bankowym:
Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1, ul. Zawiszy Czarnego 39, 91 – 818 Łódź nr konta: 29 1560 0013 2028 0025 1880 1005
(tytułem: imię i nazwisko dziecka, termin turnusu, CZP1)


WPŁATA I ODDANIE WYPEŁNIONEJ KARTY ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA
(RUBRYKI NR II, III, IV, V ORAZ PODPIS RODZICA/OPIEKUNA!!!)
W TERMINIE JEST WARUNKIEM ZAPEWNIENIA DZIECKU MIEJSCA NA PÓŁKOLONIACH.

Uwaga:
Z powodów organizacyjnych ew. zwrot wpłaty za tydzień półkolonii jest możliwy wyłącznie w przypadku zgłoszenia nieobecności dziecka najpóźniej na 4 dni (tj. do czwartku, do godz. 15.00) przed rozpoczęciem tygodnia półkolonii, co uprawnia do zwrotu kosztów. W pozostałych przypadkach za nieobecność uczestnika, nieobecność w pojedyncze dni lub rezygnację w trakcie trwania danego tygodnia zwrot kosztów nie przysługuje. Osoby, które będą potrzebowały fakturę za pobyt dziecka na półkoloniach proszone są o zgłoszenie przy dokonywaniu opłaty.


REGULAMIN PÓŁKOLONII

1. Zajęcia półkolonijne odbywają się w godz. 08.00 – 16.00.
2. Uczestnicy półkolonii przestrzegają uwag zawartych w „Planie zajęć”.
3. O konieczności wprowadzenia ewentualnych zmian w „Planie zajęć” Organizator zobowiązuje się poinformować rodziców lub opiekunów prawnych dziecka możliwie jak najszybciej.
4. Za dewastowanie i przywłaszczanie mienia odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni uczestnika (KC Art. 427).
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione przez uczestnika.
6. Uczestnicy półkolonii zobowiązani są do przestrzegania zasad BHP i P.Poż.
7. Wpłata i oddanie wypełnionej karty zgłoszenia uczestnika w terminie jest warunkiem zapewnienia dziecku miejsca na półkoloniach.
8. W przypadku nie stosowania się do regulaminu półkolonii Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia uczestnika z półkolonii.
9. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w półkoloniach rodzice lub opiekunowie prawni dziecka zobowiązani są do poinformowania o tym organizatora na 4 dni (tj. do czwartku, do godz. 15.00) przed rozpoczęciem tygodnia półkolonii, co uprawnia do zwrotu kosztów.
10. W pozostałych przypadkach za nieobecność uczestnika lub rezygnację w trakcie trwania danego tygodnia zwrot kosztów nie przysługuje.Program półkolonii letnich 2017 w CZP 1


VI TYDZIEŃ (31.07. – 04.08. 2017 r.)

GRUPA I

  PONIEDZIAŁEK 31.07.

 • 08.00 – 09.30 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa, pogadanka nt. zachowania bezpieczeństwa w czasie półkolonii
 • 09.30 – 14.00 Seans filmowy w Kinie Cinema City, film pt.: ,,Mała Wielka Stopa” (godz. 11.00 – 13.00)
 • 14.00 – 15.00 obiad
 • 15.00 – 16.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa

  WTOREK 01.08.

 • 08.00 – 08.30 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa
 • 08.30 – 13.00 00 basen zakryty „Wodny Raj” – potrzebne: kostium kąpielowy, ręcznik, klapki (godz. 09.30 – 11.30)
 • 13.00 – 14.00 obiad
 • 14.00 – 16.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa

  ŚRODA 02.07.

 • 08.00 – 08.30 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa)
 • 08.30 – 13.00 Park trampolin Saltos, ul. Wydawnicza 5, Łódź (godz.. 10.00 – 11.00)
 • 13.00 – 14.00 obiad
 • 14.00 – 16.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa

  CZWARTEK 03.08.

 • 08.00 – 09.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa)
 • 09.00 – 13.00 Zajęcia sportowe w MOSiR, ul Ks. Ignacego Skorupki 21,Łódź potrzebne: ubiór i but sportowe (godz. 10.00 – 11.00)
 • 13.00 – 14.00 obiad
 • 14.00 – 16.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa

  PIĄTEK 04.08.

 • 08.00 – 09.30 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa
 • 09.30 – 13.00 Sala zabaw ,,Twister” (godz. 10.00 – 12.00)
 • 13.00 – 14.00 obiad
 • 14.00 – 16.00 gry i zabawy, zakończenie turnusu
ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ 1 GORĄCY POSIŁEK - obiad. Rodzice, we własnym zakresie, zapewniają dzieciom drugie śniadanie i napoje
(ew. aviomarin, gdy autokar).
Prosimy pamiętać o BUTACH NA ZMIANĘ oraz zapewnieniu dziecku odpowiedniego ubrania. (ew. ubrania na zmianę) , stosownie do organizowanych imprez i warunków pogodowych – zgodnie z planem półkolonii (wycieczki).

Z przyczyn niezależnych od organizatora program może ulec zmianie.


VI TYDZIEŃ (31.07. – 04.08. 2017 r.)

GRUPA II

  PONIEDZIAŁEK 31.07.

 • 08.00 – 09.30 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa, pogadanka nt. zachowania bezpieczeństwa w czasie półkolonii
 • 09.30 – 14.00 Seans filmowy w Kinie Cinema City, film pt.: ,,Mała Wielka Stopa” (godz. 11.00 – 13.00)
 • 14.00 – 15.00 obiad
 • 15.00 – 16.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa

  WTOREK 01.08.

 • 08.00 – 09.30 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa
 • 09.30 – 15.00 00 basen zakryty „Wodny Raj” – potrzebne: kostium kąpielowy, ręcznik, klapki (godz. 12.00 – 14.00)
 • 15.00 – 15.30 obiad
 • 15.30 – 16.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa

  ŚRODA 02.07.

 • 08.00 – 09.30 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa)
 • 09.30 – 13.30 Park trampolin Saltos, ul. Wydawnicza 5, Łódź (godz.. 11.00 – 12.00)
 • 13.30 – 14.30 obiad
 • 14.30 – 16.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa

  CZWARTEK 03.08.

 • 08.00 – 10.30 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa)
 • 10.30 – 14.00 Zajęcia sportowe w MOSiR, ul Ks. Ignacego Skorupki 21,Łódź potrzebne: ubiór i but sportowe (godz. 11.30 – 12.30)
 • 14.00 – 15.00 obiad
 • 15.00 – 16.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa

  PIĄTEK 04.08.

 • 08.00 – 11.30 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa
 • 11.30 – 15.00 Sala zabaw ,,Twister” (godz. 12.00 – 14.00)
 • 15.00 – 15.30 obiad
 • 15.30 – 16.00 gry i zabawy, zakończenie turnusu
ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ 1 GORĄCY POSIŁEK - obiad. Rodzice, we własnym zakresie, zapewniają dzieciom drugie śniadanie i napoje
(ew. aviomarin, gdy autokar).
Prosimy pamiętać o BUTACH NA ZMIANĘ oraz zapewnieniu dziecku odpowiedniego ubrania. (ew. ubrania na zmianę) , stosownie do organizowanych imprez i warunków pogodowych – zgodnie z planem półkolonii (wycieczki).

Z przyczyn niezależnych od organizatora program może ulec zmianie.


V TYDZIEŃ (24.07. – 28.07. 2017 r.)

GRUPA I

  PONIEDZIAŁEK 24.07.

 • 08.00 – 10.30 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa, pogadanka nt. zachowania bezpieczeństwa w czasie półkolonii
 • 10.30 – 14.00 Seans filmowy w Kinie Cinema City, film pt.: ,,Kapitan Majtas” (godz. 11.30 – 13.30)
 • 14.00 – 15.00 obiad
 • 15.00 – 16.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa

  WTOREK 25.07.

 • 08.00 – 08.30 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa
 • 08.30 – 13.00 00 basen zakryty „Wodny Raj” – potrzebne: kostium kąpielowy, ręcznik, klapki (godz. 09.30 – 11.30)
 • 13.00 – 14.00 obiad
 • 14.00 – 16.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa

  ŚRODA 26.07.

 • 08.00 – 09.30 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa)
 • 09.30 – 13.00 Kręgielnia Grakula w Manufakturze (godz. 10.00 – 12.00)
 • 13.00 – 14.00 obiad
 • 14.00 – 16.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa

  CZWARTEK 27.07.

 • 08.00 – 09.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa)
 • 09.00 – 13.00 Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Arego Sternfelda (godz. 09.30 – 11.00)
 • 13.00 – 14.00 obiad
 • 14.00 – 16.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa

  PIĄTEK 28.07.

 • 08.00 – 09.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa
 • 09.00 – 14.00 Park linowy w Arturówku (godz. 10.00 – 13.00)
 • 14.00 – 15.00 obiad
 • 15.00 – 16.00 gry i zabawy, zakończenie turnusu
ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ 1 GORĄCY POSIŁEK - obiad. Rodzice, we własnym zakresie, zapewniają dzieciom drugie śniadanie i napoje
(ew. aviomarin, gdy autokar).
Prosimy pamiętać o BUTACH NA ZMIANĘ oraz zapewnieniu dziecku odpowiedniego ubrania. (ew. ubrania na zmianę) , stosownie do organizowanych imprez i warunków pogodowych – zgodnie z planem półkolonii (wycieczki).

Z przyczyn niezależnych od organizatora program może ulec zmianie.


V TYDZIEŃ (24.07. – 28.07. 2017 r.)

GRUPA II

  PONIEDZIAŁEK 24.07.

 • 08.00 – 10.30 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa, pogadanka nt. zachowania bezpieczeństwa w czasie półkolonii
 • 10.30 – 14.00 Seans filmowy w Kinie Cinema City, film pt.: ,,Kapitan Majtas” (godz. 11.30 – 13.30)
 • 14.00 – 15.00 obiad
 • 15.00 – 16.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa

  WTOREK 25.07.

 • 08.00 – 10.30 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa
 • 10.30 – 13.00 00 basen zakryty „Wodny Raj” – potrzebne: kostium kąpielowy, ręcznik, klapki (godz. 12.00 – 14.00)
 • 15.00 – 15.30 obiad
 • 15.30 – 16.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa

  ŚRODA 26.07.

 • 08.00 – 09.30 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa)
 • 09.30 – 13.00 Kręgielnia Grakula w Manufakturze (godz. 10.00 – 12.00)
 • 13.00 – 14.00 obiad
 • 14.00 – 16.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa

  CZWARTEK 27.07.

 • 08.00 – 11.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa)
 • 11.00 – 14.00 Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Arego Sternfelda (godz. 11.30 – 13.00)
 • 14.00 – 15.00 obiad
 • 15.00 – 16.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa

  PIĄTEK 28.07.

 • 08.00 – 09.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa
 • 09.00 – 14.00 Park linowy w Arturówku (godz. 10.00 – 13.00)
 • 14.00 – 15.00 obiad
 • 15.00 – 16.00 gry i zabawy, zakończenie turnusu
ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ 1 GORĄCY POSIŁEK - obiad. Rodzice, we własnym zakresie, zapewniają dzieciom drugie śniadanie i napoje
(ew. aviomarin, gdy autokar).
Prosimy pamiętać o BUTACH NA ZMIANĘ oraz zapewnieniu dziecku odpowiedniego ubrania. (ew. ubrania na zmianę) , stosownie do organizowanych imprez i warunków pogodowych – zgodnie z planem półkolonii (wycieczki).

Z przyczyn niezależnych od organizatora program może ulec zmianie.


IV TYDZIEŃ (17.07. – 21.07. 2017 r.)

GRUPA I

  PONIEDZIAŁEK 17.07.

 • 08.00 – 08.30 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa, pogadanka nt. zachowania bezpieczeństwa w czasie półkolonii
 • 08.30 – 13.00 Seans filmowy w Kinie Cinema City, film pt.: ,,Rock Dog. Pies ma głos” (godz. 10.00 – 12.00)
 • 13.00 – 14.00 obiad
 • 14.00 – 16.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa

  WTOREK 18.07.

 • 08.00 – 08.30 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa
 • 08.30 – 13.00 00 basen zakryty „Wodny Raj” – potrzebne: kostium kąpielowy, ręcznik, klapki (godz. 09.30 – 11.30)
 • 13.00 – 14.00 obiad
 • 14.00 – 16.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa

  ŚRODA 19.07.

 • 08.00 – 09.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa)
 • 09.00 – 13.00 Zajęcia sportowe w MOSiR (ul. Małachowskiego 5/7,Łódź) potrzebne: ubiór i but sportowe(godz. 10.00 – 11.00)
 • 13.00 – 14.00 obiad
 • 14.00 – 16.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa

  CZWARTEK 20.07.

 • 08.00 – 09.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa)
 • 09.00 – 13.00 Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Arego Sternfelda (godz. 09.30 – 11.00)
 • 13.00 – 14.00 obiad
 • 14.00 – 16.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa

  PIĄTEK 21.07.

 • 08.00 – 09.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa
 • 09.00 – 14.00 ZOO (godz.10.00 – 13.00)
 • 14.00 – 15.00 obiad
 • 14.00 – 16.00 gry i zabawy, zakończenie turnusu
ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ 1 GORĄCY POSIŁEK - obiad. Rodzice, we własnym zakresie, zapewniają dzieciom drugie śniadanie i napoje
(ew. aviomarin, gdy autokar).
Prosimy pamiętać o BUTACH NA ZMIANĘ oraz zapewnieniu dziecku odpowiedniego ubrania. (ew. ubrania na zmianę) , stosownie do organizowanych imprez i warunków pogodowych – zgodnie z planem półkolonii (wycieczki).

Z przyczyn niezależnych od organizatora program może ulec zmianie.


IV TYDZIEŃ (17.07. – 21.07. 2017 r.)

GRUPA II

  PONIEDZIAŁEK 17.07.

 • 08.00 – 08.30 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa, pogadanka nt. zachowania bezpieczeństwa w czasie półkolonii
 • 08.30 – 13.00 Seans filmowy w Kinie Cinema City, film pt.: ,,Rock Dog. Pies ma głos” (godz. 10.00 – 12.00)
 • 13.00 – 14.00 obiad
 • 14.00 – 16.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa

  WTOREK 18.07.

 • 08.00 – 10.30 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa
 • 10.30 – 15.00 00 basen zakryty „Wodny Raj” – potrzebne: kostium kąpielowy, ręcznik, klapki (godz. 12.00 – 14.00)
 • 15.00 – 15.30 obiad
 • 15.30 – 16.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa

  ŚRODA 19.07.

 • 08.00 – 10.30 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa)
 • 10.30 – 14.00 Zajęcia sportowe w MOSiR (ul. Małachowskiego 5/7,Łódź) potrzebne: ubiór i but sportowe(godz. 11.30 – 12.30)
 • 14.00 – 15.00 obiad
 • 15.00 – 16.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa

  CZWARTEK 20.07.

 • 08.00 – 11.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa)
 • 11.00 – 14.00 Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Arego Sternfelda (godz. 11.30 – 13.00)
 • 14.00 – 15.00 obiad
 • 15.00 – 16.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa

  PIĄTEK 21.07.

 • 08.00 – 09.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa
 • 09.00 – 14.00 ZOO (godz.10.00 – 13.00)
 • 14.00 – 15.00 obiad
 • 14.00 – 16.00 gry i zabawy, zakończenie turnusu
ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ 1 GORĄCY POSIŁEK - obiad. Rodzice, we własnym zakresie, zapewniają dzieciom drugie śniadanie i napoje
(ew. aviomarin, gdy autokar).
Prosimy pamiętać o BUTACH NA ZMIANĘ oraz zapewnieniu dziecku odpowiedniego ubrania. (ew. ubrania na zmianę) , stosownie do organizowanych imprez i warunków pogodowych – zgodnie z planem półkolonii (wycieczki).

Z przyczyn niezależnych od organizatora program może ulec zmianie.


III TYDZIEŃ (10.07. – 14.07. 2017 r.)

GRUPA I

  PONIEDZIAŁEK 10.07.

 • 08.00 – 09.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa, pogadanka nt. zachowania bezpieczeństwa w czasie półkolonii
 • 09.00 – 13.30 Seans filmowy w Kinie Cinema City, film pt.: ,,Smerfy: Poszukiwacze Zaginionej Wioski” (godz. 10.30 – 12.30)
 • 13.30 – 14.30 obiad
 • 14.30 – 16.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa

  WTOREK 11.07.

 • 08.00 – 08.30 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa
 • 08.30 – 13.00 00 basen zakryty „Wodny Raj” – potrzebne: kostium kąpielowy, ręcznik, klapki (godz. 09.30 – 11.30)
 • 13.00 – 14.00 obiad
 • 14.00 – 16.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa

  ŚRODA 12.07.

 • 08.00 – 09.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa)
 • 09.00 – 14.30 Ośrodek Edukacji Ekologicznej „W lesie Łagiewnickim” / zajęcia przyrodniczo – leśne, gry terenowe (godz. 10.00 – 13.30)
 • 14.30 – 15.30 obiad
 • 15.30 – 16.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa

  CZWARTEK 13.07.

 • 08.00 – 09.30 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa)
 • 09.30 – 13.00 Sala zabaw ,,Twister” – Potrzebne: ubiór sportowy, SKARPETKI NA ZMIANĘ (godz. 10.00 – 12.00)
 • 13.00 – 14.00 obiad
 • 14.00 – 16.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa

  PIĄTEK 14.07.

 • 08.00 – 09.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa
 • 09.00 – 13.00 Warsztaty teatralne w CZP 1 (godz.09.00 – 10.30)
 • 13.00 – 14.00 obiad
 • 14.00 – 16.00 gry i zabawy, zakończenie turnusu
ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ 1 GORĄCY POSIŁEK - obiad. Rodzice, we własnym zakresie, zapewniają dzieciom drugie śniadanie i napoje
(ew. aviomarin, gdy autokar).
Prosimy pamiętać o BUTACH NA ZMIANĘ oraz zapewnieniu dziecku odpowiedniego ubrania. (ew. ubrania na zmianę) , stosownie do organizowanych imprez i warunków pogodowych – zgodnie z planem półkolonii (wycieczki).

Z przyczyn niezależnych od organizatora program może ulec zmianie.


III TYDZIEŃ (10.07. – 14.07. 2017 r.)

GRUPA II

  PONIEDZIAŁEK 10.07.

 • 08.00 – 09.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa, pogadanka nt. zachowania bezpieczeństwa w czasie półkolonii
 • 09.00 – 13.30 Seans filmowy w Kinie Cinema City, film pt.: ,,Smerfy: Poszukiwacze Zaginionej Wioski” (godz. 10.30 – 12.30)
 • 13.30 – 14.30 obiad
 • 14.30 – 16.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa

  WTOREK 11.07.

 • 08.00 – 10.30 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa
 • 10.30 – 15.00 00 basen zakryty „Wodny Raj” – potrzebne: kostium kąpielowy, ręcznik, klapki (godz. 12.00 – 14.00)
 • 15.00 – 15.30 obiad
 • 15.30 – 16.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa

  ŚRODA 12.07.

 • 08.00 – 09.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa)
 • 09.00 – 14.30 Ośrodek Edukacji Ekologicznej „W lesie Łagiewnickim” / zajęcia przyrodniczo – leśne, gry terenowe (godz. 10.00 – 13.30)
 • 14.30 – 15.30 obiad
 • 15.30 – 16.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa

  CZWARTEK 13.07.

 • 08.00 – 11.30 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa)
 • 11.30 – 14.30 Sala zabaw ,,Twister” – Potrzebne: ubiór sportowy, SKARPETKI NA ZMIANĘ (godz. 12.00 – 14.00)
 • 14.30 – 15.00 obiad
 • 15.00 – 16.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa

  PIĄTEK 14.07.

 • 08.00 – 11.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa
 • 11.00 – 13.00 Warsztaty teatralne w CZP 1 (godz.11.00 – 12.30)
 • 13.00 – 14.00 obiad
 • 14.00 – 16.00 gry i zabawy, zakończenie turnusu
ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ 1 GORĄCY POSIŁEK - obiad. Rodzice, we własnym zakresie, zapewniają dzieciom drugie śniadanie i napoje
(ew. aviomarin, gdy autokar).
Prosimy pamiętać o BUTACH NA ZMIANĘ oraz zapewnieniu dziecku odpowiedniego ubrania. (ew. ubrania na zmianę) , stosownie do organizowanych imprez i warunków pogodowych – zgodnie z planem półkolonii (wycieczki).

Z przyczyn niezależnych od organizatora program może ulec zmianie.


II TYDZIEŃ (03.07. – 07.07. 2017 r.)

GRUPA I

  PONIEDZIAŁEK 03.07.

 • 08.00 – 09.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa, pogadanka nt. zachowania bezpieczeństwa w czasie półkolonii
 • 09.00 – 13.00 Seans filmowy w Kinie Cinema City, film pt.: ,,Gru, Dru i Minionki” (godz. 10.00 – 12.00)
 • 13.00 – 14.30 obiad
 • 14.30 – 16.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa

  WTOREK 04.07.

 • 08.00 – 08.30 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa
 • 08.30 – 13.00 00 basen zakryty „Wodny Raj” – potrzebne: kostium kąpielowy, ręcznik, klapki (godz. 09.30 – 11.30)
 • 13.00 – 14.00 obiad
 • 14.00 – 16.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa

  ŚRODA 05.07.

 • 08.00 – 09.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa)
 • 09.00 – 13.00 Kręgielnia Grakula w Manufakturze (godz. 10.00 – 12.00)
 • 13.00 – 14.00 obiad
 • 14.00 – 16.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa

  CZWARTEK 06.07.

 • 08.00 – 09.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa)
 • 09.00 – 13.00 Zajęcia sportowe w MOSiR (ul. Małachowskiego 5/7,Łódź) potrzebne: ubiór i but sportowe(godz. 10.00 – 11.00)
 • 13.00 – 14.00 obiad
 • 14.00 – 16.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa

  PIĄTEK 07.07.

 • 08.00 – 08.30 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa
 • 08.30 – 13.00 Park trampolin SALTOS (ul. Wydawnicza 5, Łódź), potrzebne: ubiór sportowy (godz.10.00 – 11.00)
 • 13.00 – 14.00 obiad
 • 14.00 – 16.00 gry i zabawy, zakończenie turnusu
ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ 1 GORĄCY POSIŁEK - obiad. Rodzice, we własnym zakresie, zapewniają dzieciom drugie śniadanie i napoje
(ew. aviomarin, gdy autokar).
Prosimy pamiętać o BUTACH NA ZMIANĘ oraz zapewnieniu dziecku odpowiedniego ubrania. (ew. ubrania na zmianę) , stosownie do organizowanych imprez i warunków pogodowych – zgodnie z planem półkolonii (wycieczki).

Z przyczyn niezależnych od organizatora program może ulec zmianie.


II TYDZIEŃ (03.07. – 07.07. 2017 r.)

GRUPA II

  PONIEDZIAŁEK 03.07.

 • 08.00 – 09.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa, pogadanka nt. zachowania bezpieczeństwa w czasie półkolonii
 • 09.00 – 13.00 Seans filmowy w Kinie Cinema City, film pt.: ,,Gru, Dru i Minionki” (godz. 10.00 – 12.00)
 • 13.00 – 14.30 obiad
 • 14.30 – 16.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa

  WTOREK 04.07.

 • 08.00 – 10.30 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa
 • 10.30 – 15.00 00 basen zakryty „Wodny Raj” – potrzebne: kostium kąpielowy, ręcznik, klapki (godz. 12.00 – 14.00)
 • 15.00 – 15.30 obiad
 • 15.30 – 16.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa

  ŚRODA 05.07.

 • 08.00 – 09.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa)
 • 09.00 – 13.00 Kręgielnia Grakula w Manufakturze (godz. 10.00 – 12.00)
 • 13.00 – 14.00 obiad
 • 14.00 – 16.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa

  CZWARTEK 06.07.

 • 08.00 – 10.30 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa)
 • 10.30 – 14.00 Zajęcia sportowe w MOSiR (ul. Małachowskiego 5/7,Łódź) potrzebne: ubiór i but sportowe(godz. 11.30 – 12.30)
 • 14.00 – 15.00 obiad
 • 15.00 – 16.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa

  PIĄTEK 07.07.

 • 08.00 – 09.30 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa
 • 09.30 – 13.00 Park trampolin SALTOS (ul. Wydawnicza 5, Łódź), potrzebne: ubiór sportowy (godz.11.00 – 12.00)
 • 14.00 – 15.00 obiad
 • 15.00 – 16.00 gry i zabawy, zakończenie turnusu
ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ 1 GORĄCY POSIŁEK - obiad. Rodzice, we własnym zakresie, zapewniają dzieciom drugie śniadanie i napoje
(ew. aviomarin, gdy autokar).
Prosimy pamiętać o BUTACH NA ZMIANĘ oraz zapewnieniu dziecku odpowiedniego ubrania. (ew. ubrania na zmianę) , stosownie do organizowanych imprez i warunków pogodowych – zgodnie z planem półkolonii (wycieczki).

Z przyczyn niezależnych od organizatora program może ulec zmianie.


I TYDZIEŃ (26.06. – 30.06. 2017 r.)

GRUPA I

  PONIEDZIAŁEK 26.06.

 • 08.00 – 09.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa, pogadanka nt. zachowania bezpieczeństwa w czasie półkolonii
 • 09.00 – 13.00 Seans filmowy w Kinie Cinema City, film pt.: ,,Auta 3” (godz. 10.00 – 12.00)
 • 13.00 – 14.30 obiad
 • 14.30 – 16.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa

  WTOREK 27.06.

 • 08.00 – 08.30 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa
 • 08.30 – 13.00 00 basen zakryty „Wodny Raj” – potrzebne: kostium kąpielowy, ręcznik, klapki (godz. 09.30 – 11.30)
 • 13.00 – 14.00 obiad
 • 14.00 – 16.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa

  ŚRODA 28.06.

 • 08.00 – 09.30 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa)
 • 09.30 – 14.30 Ośrodek Edukacji Ekologicznej „W lesie Łagiewnickim” / zajęcia przyrodniczo – leśne, gry terenowe (godz. 10.00 – 13.30)
 • 14.30 – 15.30 obiad
 • 15.30 – 16.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa

  CZWARTEK 29.06.

 • 08.00 – 09.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa)
 • 09.00 – 13.00 Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Arego Sternfelda (godz. 09.30 – 11.00)
 • 13.00 – 14.00 obiad
 • 14.00 – 16.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa

  PIĄTEK 30.06.

 • 08.00 – 09.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa
 • 09.00 – 14.00 Park linowy w Arturówku(godz. 10.00 – 13.00)
 • 14.00 – 15.00 obiad
 • 15.00 – 16.00 gry i zabawy, zakończenie turnusu
ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ 1 GORĄCY POSIŁEK - obiad. Rodzice, we własnym zakresie, zapewniają dzieciom drugie śniadanie i napoje
(ew. aviomarin, gdy autokar).
Prosimy pamiętać o BUTACH NA ZMIANĘ oraz zapewnieniu dziecku odpowiedniego ubrania. (ew. ubrania na zmianę) , stosownie do organizowanych imprez i warunków pogodowych – zgodnie z planem półkolonii (wycieczki).

Z przyczyn niezależnych od organizatora program może ulec zmianie.


I TYDZIEŃ (26.06. – 30.06. 2017 r.)

GRUPA II

  PONIEDZIAŁEK 26.06.

 • 08.00 – 09.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa, pogadanka nt. zachowania bezpieczeństwa w czasie półkolonii
 • 09.00 – 13.00 Seans filmowy w Kinie Cinema City, film pt.: ,,Auta 3” (godz. 10.00 – 12.00)
 • 13.00 – 14.30 obiad
 • 14.30 – 16.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa

  WTOREK 27.06.

 • 08.00 – 10.30 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa
 • 10.30 – 15.00 00 basen zakryty „Wodny Raj” – potrzebne: kostium kąpielowy, ręcznik, klapki (godz. 12.00 – 14.00)
 • 15.00 – 15.30 obiad
 • 15.30 – 16.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa

  ŚRODA 28.06.

 • 08.00 – 09.30 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa)
 • 09.30 – 14.30 Ośrodek Edukacji Ekologicznej „W lesie Łagiewnickim” / zajęcia przyrodniczo – leśne, gry terenowe (godz. 10.00 – 13.30)
 • 14.30 – 15.30 obiad
 • 15.30 – 16.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa

  CZWARTEK 29.06.

 • 08.00 – 11.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa)
 • 11.00 – 14.00 Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Arego Sternfelda (godz. 11.30 – 13.00)
 • 14.00 – 15.00 obiad
 • 15.00 – 16.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa

  PIĄTEK 30.06.

 • 08.00 – 09.00 gry i zabawy integracyjne, ping - pong, trambambula, cafejka internetowa
 • 09.00 – 14.00 Park linowy w Arturówku(godz. 10.00 – 13.00)
 • 14.00 – 15.00 obiad
 • 15.00 – 16.00 gry i zabawy, zakończenie turnusu
ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ 1 GORĄCY POSIŁEK - obiad. Rodzice, we własnym zakresie, zapewniają dzieciom drugie śniadanie i napoje
(ew. aviomarin, gdy autokar).
Prosimy pamiętać o BUTACH NA ZMIANĘ oraz zapewnieniu dziecku odpowiedniego ubrania. (ew. ubrania na zmianę) , stosownie do organizowanych imprez i warunków pogodowych – zgodnie z planem półkolonii (wycieczki).

Z przyczyn niezależnych od organizatora program może ulec zmianie.
| Menu |
© 2017 CZP1 91-818 Łódź ul. Zawiszy Czarnego 39 tel. 426550600

  NOWOŚCI    TVi TVi