OGRÓD JORDANOWSKI

    FILIA NR 1
    CENTRUM ZAJĘĆ
    POZASZKOLNYCH
    NR 1 W ŁODZI

    Teofilów
    ul. Łanowa 14 B
    tel. (42) 652 11 52


Menu

czp nr 1

Nasi znajomi:

Polecamy:

 CZP nr 1 w Łodzi     

 Filia nr 2 "EKOLOGIA"  

 KOALICJA NA RZECZ BAŁUT 

 DZIECI W ŁODZI     

 CZAS DZIECI       

tel.(42) 652 11 52

: jordanek@onet.pl

Zajęcia prowadzą:


mgr Sylwia Więckowska
Kierownik


mgr Katarzyna Janus


mgr Alicja Gramsch
nauczyciel


mgr Izabela Raczyńska - Bawej
nauczyciel


mgr Sylwia Jakubowska
nauczyciel


mgr Damian Ryś
nauczyciel


mgr Monika Urbańczyk
nauczyciel


WSPÓŁPRACA

Od kilku lat współpracujemy z pobliskimi przedszkolami
nr 115 i 120,
Szkołą Podstawową
Nr 182 oraz
Zespołem Szkół Muzycznych,
Radą Osiedla Teofilów - Wielkopolska,
Zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej.


Spotkania KrasnaliSpotkania Krasnali

Spotkania Krasnali Dzieci w wieku od 2 do 4 lat wraz z opiekunami zapraszamy do Ogrodu Jordanowskiego na zajęcia edukacyjno - rozwojowe "Spotkania Krasnali".
Zajęcia dla najmłodszych odbywają się
dwa razy w tygodniu w trzech grupach:

Grupa I – środy i piątki w godz. 8.45 - 10.45

Grupa II – środy i piątki w godz. 11.00 - 13.00

Grupa III – wtorki i czwartki w godz. 11.00 - 13.00


Zajęcia podzielone są na dwie części, rytmiczno – ruchową oraz plastyczną. Spotkania Krasnali mają na celu przygotowanie dzieci pod względem społecznym do pójścia do przedszkola oraz rozwijanie twórczego myślenia, motoryki małej I dużej, sprawności manualnej, koordynacji wzrokowo - ruchowej. Wdrażają do współdziałania i pracy w grupie, uczą przestrzegania zasad oraz słuchania i wykonywania poleceń prowadzącego.

Podczas zajęć rozwijamy u dzieci umiejętności mówienia, słuchania i logicznego myślenia. Dużą wagę kładziemy na rozwój sensoryczny czyli naukę poprzez zmysły.

Spotkania Krasnali umożliwiają w przyjaznej i bezpiecznej atmosferze, w obecności opiekunów, zaadaptować się wśród grupy rówieśników i nawiązać pierwsze przyjaźnie.

W tym roku szkolnym program zajęć będzie wzbogacony o rytmikę i elementy gimnastyki korekcyjnej.


Zajęcia odbywają się w świetlicy Ogrodu Jordanowskiego , ul. Łanowa 14b.

linia
© 2019 Ogród Jordanowski Łódź ul. Łanowa 14 B tel. (42) 652 11 52