NIE LUBISZ SIĘ NUDZIĆ? ... PRZYJDŹ DO NAS!
Festowal Obywatel
ODZYSKAJMY
DEMOKRACJĘ!

W dniach 19–21 października 2012 r. w Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi odbył się Festiwal Obywatela, organizowany przez Stowarzyszenie „Obywatele Obywatelom” (SOO).
Jego hasłem przewodnim było „Odzyskajmy demokrację!”. W ramach imprezy odbyły się debaty, prelekcje zaproszonych gości oraz pokazy filmów, a ponadto imprezy integracyjne dla sympatyków czasopisma „Nowy Obywatel”, wydawanego przez SOO.
Wśród tematów, jakim poświęcone były wydarzenia festiwalowe, znalazły się m.in. demokracja gospodarcza (spółki pracownicze, spółdzielczość), samoobrona i samoorganizacja obywatelska (związki zawodowe, ruchy na rzecz sprawiedliwej polityki samorządów) oraz pożądane reformy systemowe w duchu demokracji bezpośredniej oraz partycypacyjnej. Co więcej, odbyła się premiera filmu dokumentalnego „Pogotowie Obywatelskie”, poświęconego oddolnym inicjatywom społecznym.

Impreza odbyła się przy współpracy z „Tygodnikiem Solidarność”, Spółdzielczymi Mediami WNET, Kasą Stefczyka, Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi oraz Dot Film.

Fotorelacja na stronie http://nowyobywatel.pl/festiwal/


POWRÓT
ARCHIWUM

© 2012 CZP1 91-818 Łódź ul. Zawiszy Czarnego 39 tel. 426550600