KULTURA I KREACJA...      |      KAŻDY MA MOC TWORZENIA      |      POMNÓŻ/WZBOGAĆ/SFERĘ/KULTURY      |      KAŻDY MOŻE BYĆ TWÓRCĄ

AKTUALNOŚCI CZP nr 1 ŁÓDŹ

"3 MODLITWY" Mariusza Dubaja

Otrzymaliśmy autorski egzemplarz wydanej przez Wydawnictwo POLIHYMNIA w Lublinie kompozycji Pana Mariusza Dubaja "3 MODLITWY".

Jest to szczególnie cenne wydanie, gdyż w metryczce zawiera wpis, że nasz chór - Młodzieżowy Międzyszkolny Chór Żeński "Iuvenales Cantores Lodzienses" przy Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi dokonał prawykonania tej kompozycji.

To ważne, gdyż taki wpis, już zawsze będzie towarzyszył tej kompozycji.
3 MODLITWY
3 MODLITWY
3 MODLITWYPOWRÓT
AKTUALNOŚCI
© 2018 CZP1 91-818 Łódź ul. Zawiszy Czarnego 39 tel. 426550600