KULTURA I KREACJA...      |      KAŻDY MA MOC TWORZENIA      |      POMNÓŻ/WZBOGAĆ/SFERĘ/KULTURY      |      KAŻDY MOŻE BYĆ TWÓRCĄ

AKTUALNOŚCI CZP nr 1 ŁÓDŹ

Z okazji 100-lecia Towarzystwo Przyjaciół Dzieci uhonorowało

Wielki jubileusz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Dyrektora naszej placówki Andrzeja Gruszczyńskiego tytułem „Przyjaciela Dziecka”. Pamiątkowe odznaki otrzymali także wojewoda Zbigniew Rau, kurator Grzegorz Wierzchowski, wiceprezydent Łodzi Krzysztof Piątkowski i przewodniczący łódzkiej Rady Miejskiej Marcin Gołaszewski.

Wielki jubileusz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci miał miejsce w Dużej Sali Teatru Nowego im. Kazimierza Dejmka w Łodzi, 22.10.2019 r. W tym ważnym wydarzeniu wzięli udział pracownicy placówek TPD z Łodzi i regionu, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, instytucji zajmujących się problemami dzieci i młodzieży, a także przedstawiciele sponsorów i sympatycy Towarzystwa.
Wielki jubileusz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Uczestnicy gali obejrzeli film o historii TPD, a uroczystość wzbogaciły występy podopiecznych placówek TPD z Łodzi i regionu.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jest najstarszym w Polsce stowarzyszeniem działającym na rzecz dzieci i ich rodziców. Troszczy się o prawa, warunki życia, wychowania i edukacji dziecka, jego wszechstronny rozwój, zdrowie, bezpieczeństwo, podmiotowość, godność i równość życiowych szans. TPD działa od 1919 roku. Obecnie prowadzi przedszkola, szkoły, ośrodki adopcyjne, placówki wsparcia rodziny, schroniska młodzieżowe, warsztaty terapii zajęciowej, ośrodki opiekuńczo-wychowawcze, świetlice.
TPD pomaga zwłaszcza dzieciom ubogim, osieroconym, przewlekle chorym i niepełnosprawnym. Dzieciom zagrożonym marginalizacją i wykluczeniem społecznym.Wielki jubileusz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Wielki jubileusz Towarzystwa Przyjaciół DzieciPOWRÓT
AKTUALNOŚCI
© 2019 CZP1 91-818 Łódź ul. Zawiszy Czarnego 39 tel. 426550600