NIE LUBISZ SIĘ NUDZIĆ? ... PRZYJDŹ DO NAS!
Od rana po angielsku

Przegląd Teatry Angielskie We wtorek 27 maja odbył się „11 Przegląd Teatrzyków w Języku Angielskim”. Do konkursu przystąpiło 7 zespołów aktorskich, o ogromnej rozpiętości wiekowej od II klasy szkoły podstawowej do gimnazjum. Miało to znaczenie przy ocenie umiejętności językowych, choć zaangażowanie wszystkich aktorów było ogromne i nie do przecenienia. Język angielski jest narzędziem porozumiewania się w dzisiejszym świecie, ale warto docenić również naukę języka dla wartości artystycznych i kulturalnych. Język obcy to kultura i literatura danego kraju, ważne jest, żeby uczyć się języka angielskiego uwzględniając konteksty kulturowe, znać i doceniać historię anglojęzycznych krajów. Temu między innymi służyć powinien również ten przegląd. Jury oceniało przygotowanie językowe i wartości artystyczne: umiejętności aktorskie, pracy w grupie scenicznej, sposób przedstawienia tekstu.


Jury oceniało przygotowanie językowe i wartości artystyczne: umiejętności aktorskie, pracy w grupie scenicznej, sposób przedstawienia tekstu.


PROTOKÓŁ

W dniu 27.05.2014 r., w Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 odbył się "XI Przegląd Teatrzyków w Języku Angielskim", w którym wzięły udział następujące placówki:

1. Szkoła Podstawowa nr 44 w Łodzi,
2. Szkoła Podstawowa nr 91 im. Leonida Teligi w Łodzi,
3. Szkoła Podstawowa nr 205 w Łodzi,
4. Prywatna Szkoła Podstawowa ,,Kornelówka”,
5. Prywatna Szkoła Podstawowa Krzysztofa Augustyniaka,
6. Publiczne Gimnazjum nr 28 w Łodzi.

Komisja w składzie:

1. Barbara Krzemińska – Sobczyk – wicedyrektor CZP nr 1, nauczyciel, artysta plastyk;
2. Dorota Mikołajewska – nauczyciel, instruktor teatralny;
3. Urszula Sówka – nauczyciel języka angielskiego,

dokonała oceny zaprezentowanych przedstawień teatralnych, przyznając nagrody i statuetki:

  • I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 44 w Łodzi – przedstawienie pt.: ,,The Little Brown Bird”,
  • II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 205 w Łodzi – przedstawienie pt.: ,,The Watch thatStops Time”,
  • III miejsce - Szkoła Podstawowa nr 91 im. Leonida Teligi w Łodziprzedstawienie pt.:,,Let’sgo to London”.


Wszystkie uczestniczące grupy otrzymały dyplomy za udział w przeglądzie
oraz upominki w formie słodyczy.



POWRÓT
ARCHIWUM

© 2014 CZP1 91-818 Łódź ul. Zawiszy Czarnego 39 tel. 426550600