NIE LUBISZ SIĘ NUDZIĆ? ... PRZYJDŹ DO NAS!
Medal Komisji Edukacji Narodowej


15 października 2014 r.

zasłużeni pracowncy oświaty z różnych stron naszego regionu uhonorowani zostali odznaczeniami państwowymi i nagrodami podczas wojewódzkiej uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Łodzi.

Medal Komisji Edukacji Narodowej W wypełnionej prawie po brzegi auli Czerwonej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego wojewoda łódzki Jolanta Chełmińska wręczyła medale i nagrody, dwie z nich - Medal Komisji Edukacji Narodowej oraz nagrodę łódzkiego kuratora oświaty Jana Kamińskiego za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej otrzymał pracownik naszej placówki Janusz Kwiatosiński.

W nauczycielskim święcie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego uczestniczyły również łódzkie posłanki na Sejm: Elżbieta Królikowska-Kińska i Małgorzata Niemczyk, szefowie służb mundurowych w naszym regionie, a także przedstawiciele samorządów, organizacji, związków i stowarzyszeń oświatowych. Przybyli byli także reprezentanci szkół wyższych w Łodzi i województwie, a wśród nich gospodarz miejsca – rektor Uniwersytetu Łódzkiego, prof. dr. hab. Włodzimierz Nykiel.

Najlepsze życzenia z okazji dorocznego święta oraz wyrazy uznania i podziękowania za codzienny trud, włożony w wychowanie i nauczanie dzieci i młodzieży, złożyli nauczycielom: wojewoda łódzki Jolanta Chełmińska, prezydent Łodzi Hanna Zdanowska, reprezentujący księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego metropolitę łódzkiego – przewodniczący Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej Łódzkiej - ks. prałat Jarosław Pater, a także najważniejszy w naszym regionie nauczyciel – łódzki kurator oświaty Jan Kamiński.

Medal Komisji Edukacji Narodowej Pani wojewoda życzyła nauczycielom, żeby - na przekór dokuczającym im codziennym trudnościom, przeciwnościom i troskom – byli wierni swemu powołaniu i nie tracili nigdy zapału do pracy. – Niech Was nigdy nie opuszcza satysfakcja i duma z jak największej liczby Waszych wychowanków, bo to jest najwyższa nagroda dla każdego nauczyciela – powiedziała między innymi wojewoda łódzki Jolanta Chełmińska.Wojewódzka uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej Wojewódzka uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej Wojewódzka uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej Wojewódzka uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej Wojewódzka uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej Wojewódzka uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej Wojewódzka uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej Wojewódzka uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej Wojewódzka uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej jquery lightbox with html contentby VisualLightBox.com v6.0

POWRÓT
AKTUALNOŚCI

© 2014 CZP1 91-818 Łódź ul. Zawiszy Czarnego 39 tel. 426550600