NIE LUBISZ SIĘ NUDZIĆ? ... PRZYJDŹ DO NAS!
W dniach 4 – 6 października 2016 r.

w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi odbyły się Dni Otwarte. Inaugurująca Dni Otwarte konferencja, była skierowana do nauczycieli edukacji artystycznej, wiedzy o kulturze, edukacji humanistycznej. Podjęty w niej został aktualny i ważny problem kiczu, nadając konferencji tytuł „Kicz, a sztuka w literaturze, muzyce i plastyce”.
Wystąpienia poszczególnych prelegentów spotkały się z uznaniem słuchaczy, skłoniły do refleksji i dyskusji.

Wielu przeżyć i doznań artystycznych dostarczył uczestnikom występ Międzyszkolnego Młodzieżowego Chóru Żeńskiego Iuvenales Cantores Lodzienses przy Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi pod dyr. Krzysztofa Kozłowskiego.
Uświetnił on i podniósł rangę konferencji.

chor 10 2016 chor 10 2016 chor 10 2016POWRÓT
AKTUALNOŚCI

© 2016 CZP1 91-818 Łódź ul. Zawiszy Czarnego 39 tel. 426550600