NIE LUBISZ SIĘ NUDZIĆ? ... PRZYJDŹ DO NAS!


Gala XXVII Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Szkolnych Systemach Edukacji, w roku szkolnym 2012/2013.
Certyfikat Partner przyjazny edukacji

17 czerwca już po raz 27 odbyło się w pięknej sali Muzeum Miasta Łodzi (Pałac Poznańskiego) uroczyste Podsumowanie Ruchu Innowacyjnego w Edukacji, które jest organizowane w każdym roku szkolnym przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego we współpracy z instytucjami o znaczeniu krajowym i międzynarodowym. Laureatami tych konkursów były osoby, które miały znaczący wpływ na polską edukację. Byli wśród nich m.in. profesorowie Michał Kleiber, Jan Miodek, Marek Belka, Maria Dudzikowa, Jan Witkowski, Bogusław Śliwerski, Tadeusz Nowacki, Stefan M. Kwiatkowski czy tak znacząca postać w jakże wyjątkowej służbie na rzecz osób niepełnosprawnych, jak Anna Dymna.

Celem konkursu jest prezentowanie wybitnych naukowców i pedagogów, autorów innowacji programowych, metodycznych, organizacyjnych. Wśród zdobywcow laurow konkursu znajdują się m.in.: profesor Marek Belka, prezes NBP, profesor Michał Kleiber, prezes PAN, dr Jacek Saryusz-Wolski. Zdaniem wielu pedagogów i nauczycieli Łódzkie Podsumowanie Ruchu Innowacyjnego w Edukacji jest unikatowym przedsięwzięciem w Polsce, które umożliwia zaprezentowanie twórców wartościowych modeli edukacji oraz ukazanie wartości edukacji, które często są uśpione.

Zaprezentowano innowacje pedagogiczne wdrożone do praktyki edukacyjnej oraz przyznano tytuły: „Mistrz pedagogii”, „Ambasador innowacyjnych idei i praktyk pedagogicznych”, „Kreator innowacji”, „Kreator kształtowania kompetencji społecznych” „Lider w edukacji”, „Nauczyciel nowator”, „Innowacyjny pracodawca” oraz „Partner przyjazny edukacji”. Ostatni z wymienionych tytułów został nadany Dyrektorowi Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodz Andrzejowi Gruszczyńskiemu.

Jak informował o tym Organizator: "Każda uroczystość podsumowująca działalność innowacyjną jest szczególnie ważnym świętem dla nauczycieli prezentujących wysoki poziom refleksji i produktywności pedagogicznej, dla kreatorów ZMIANY w edukacji, dla osób wytwarzających i wdrażających do praktyki edukacyjnej pomysły rozwiązań problemów, mające na celu wytwarzanie wiedzy przez uczących się, a więc dla nauczycieli stosujących w praktyce założenia kształcenia wielostronnego i konstruktywizmu w edukacji, dla organizatorów procesów innowacyjnych w otoczeniu szkoły oraz dla innowacyjnych pracodawców wpływających na strukturę i modele uczenia się. Tegorocznemu podsumowaniu patronują Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska, Łódzki Kurator Oświaty Jan Kamiński, Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień. Obecni byli na uroczystości m.in. wiceprezydent Łodzi - Krzysztof Piątkowski, pani dr hab. Beata Jachimczak prof. UAM - dyrektor Wydziału Edukacji UMŁ oraz wicekurator oświaty Konrad Czyżyński.


POWRÓT
ARCHIWUM

© 2013 CZP1 91-818 Łódź ul. Zawiszy Czarnego 39 tel. 426550600